LogoLogo
LogoLogo

Kjell Frykhammar

Project Manager

Project manager with special attention on conflict rules, but also covers wage growth issues and other employer questions.

Latest Articles by Kjell Frykhammar

REPORT — 17 February 2021

Varsel om stridsåtgärder på svensk arbetsmarknad 2020

Svenskt Näringsliv granskar i denna årligen utkommande rapport varsel om stridsåtgärder på svensk arbetsmarknad.
REPORT — 18 May 2020

Fakta om löner och arbetstider 2020

I Fakta om löner och arbetstider 2020 ger vi en översiktlig bild av arbetsmarknadens struktur, löner, arbetskraftskostnader, arbetstider med mera. Huvuddelen av uppgifterna baseras på lönestatistik som samlas in av Svenskt Näringsliv.
REPORT — 18 February 2020

Varsel om stridsåtgärder på svensk arbetsmarknad 2019

Svenskt Näringsliv granskar i denna årligen utkommande rapport varsel om stridsåtgärder på svensk arbetsmarknad. I likhet med 2018 var 2019 ett år med få traditionella kollektivavtalsförhandlingar. Två varsel om stridsåtgärder lades i konflikten mellan Svensk Pilotförening och Svenska Flygbranschen, ett från vardera parten.
REPORT — 13 May 2019

FOLA 2019 - Fakta om löner och arbetstider

REPORT — 18 February 2019

Varsel om stridsåtgärder på svensk arbetsmarknad 2011-2018

REPORT — 8 June 2018

Fakta om löner och arbetstider 2018

ARTICLE — 25 April 2018

Ensidigt perspektiv i Fokus om hamnkonflikten

Nyligen publicerade nyhetsmagasinet Fokus en artikel om hamnkonflikten i Göteborg. Tyvärr ger artikeln endast Hamnarbetarförbundets perspektiv och läsare som vill få en bättre förståelse för konflikten bör komplettera med andra källor, exempelvis medlarnas rapport, skriver Kjell Frykhammar, expert på arbetsgivar- och arbetsmarknadsfrågor.
REPORT — 16 February 2018

Varsel om stridsåtgärder på svensk arbetsmarknad 2011-2017

REPORT — 22 May 2017

Fakta om löner och arbetstider 2017

REPORT — 30 March 2017

Varsel om stridsåtgärder på svensk arbetsmarknad 2011-2016

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist