Carolina Brånby

Director, Digital policy

Manages policy overview for digitalisation law.

Latest Articles by Carolina Brånby

COMMENT — 8 June 2022

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (dataakten), COM(2022) 68

ARTICLE — 19 May 2022

Slopa regler om tvingande datadelning

Tvingande datadelning innebär att företag i sektorer där det inte finns några problem regleras utan skälig motivering, skriver Svenskt Näringslivs experter, apropå en EU-förordning.
ARTICLE — 13 May 2022

Nya cybersäkerhetskrav för samhällsviktiga företag 

Cybersäkerheten behöver stärkas. Ett nytt nätverks- och informationssäkerhetsdirektiv, NIS2, för kritiska och viktiga samhällstjänster är slutförhandlat, och det står klart att företagen får dra ett stort lass. Kraven ökar inom energi, telekom, bank, transport, hälso- och sjukvård.
ARTICLE — 5 April 2022

A solution for handling of transatlantic data flows is urgently required

The importance of economic relations between the US and EU has taken on an extra dimension following the onset of the war in Ukraine. Therefore, a new EU-US data transfer agreement must be concluded as early as possible.
ARTICLE — 25 March 2022

Transatlantiska relationer och digitala frågor

Hur ska Europa och USA samarbete i digitala frågor? Den frågan kommer att diskuteras när ministrar från Sverige och andra länder i digital framkant, de så kallade D9+ länderna, samlas i Prag i nästa vecka.
ARTICLE — 24 March 2022

Debatt: ”Säkra dataflöden viktigt i en orolig tid”

Osäkra dataflöden mellan EU och USA lamslår många företag. Göran Grén, avdelningschef Företagsjuridik, och Carolina Brånby, expert digital policy, efterlyser ett nytt dataöverföringsavtal mellan parterna.
COMMENT — 21 March 2022

Remiss av SOU 2021:97 Säker och kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift

ARTICLE — 26 January 2022

AI Act begins to take shape

The AI Act proposed by the European Commission in April last year is currently being debated in the Council and will also soon be discussed in the European Parliament. The proposal needs a greater level of ambition if it is to strengthen the competitiveness of European companies. As a digital frontrunner reliant on innovation and international trade, the Swedish government has a number of important messages to stress in the discussions in the Council working party.
ARTICLE — 25 January 2022

Lagförslag om AI börjar ta form

EU-kommissionens förslag till reglering av artificiell intelligens, AI Act, debatteras nu både i Rådet och i Europaparlamentet. Näringslivet anser att förslaget är komplicerat och svårt att leva upp till. Därför behöver den svenska regeringen och de svenska parlamentsledamöterna göra vad de kan för att påverka förslaget i en riktning som ger tillit till tekniken utan att begränsa innovation och stark konkurrenskraft.
ARTICLE — 25 October 2021

Sverige bör gå i bräschen för digital och grön omställning 

Ledande EU-länder inom digitalisering har siktet inställt på grön omställning när de möts i Luxembourg. Sverige bör ta på sig ledartröjan i överläggningarna, anser tre experter från Svenskt Näringsliv.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist