Carolina Brånby

Director, Digital policy

Manages policy overview for digitalisation law.

Latest Articles by Carolina Brånby

ARTICLE — 26 May 2023

The future for the GDPR in the Light of New Regulations on the Digital Transition

Europe’s ongoing competitiveness will increasingly depend on the ability of companies to analyse and leverage data. Over the coming years, several new laws will enter into force, designed to regulate how data may be used.
ARTICLE — 25 May 2023

Five proposals after five years with the GDPR

On May 25, 2023, the GDPR has been in force for five years for the processing of personal data in the EU. Here are five proposals for improvements ahead of the European Commission’s upcoming evaluation.
ARTICLE — 25 May 2023

Fem förslag efter fem år med GDPR

Den 25 maj 2023 har GDPR gällt i fem år för behandling av personuppgifter inom EU. Här är fem tips på förbättringar inför EU-kommissionens kommande utvärdering.
ARTICLE — 24 May 2023

Stepping up work with other digitally advanced countries at the digital forefront

The D9+, a ministerial group of digitally leading EU countries, has an important role to play in ensuring that new regulatory frameworks encourage investment and innovation by businesses.
ARTICLE — 10 May 2023

AI Act ahead of vote in the European Parliament

Many companies are currently holding their breath ahead of Parliament’s upcoming vote on the AI Act. And maybe many more of us should be doing the same? A great deal is at stake for how we will be able to take advantage of AI in Europe in the future.
ARTICLE — 10 May 2023

Många företag oroliga inför parlamentets AI-omröstning

Många företag håller just nu andan inför parlamentets kommande omröstning om AI-lagen. Och kanske borde många fler av oss göra detsamma? Mycket står på spel för hur vi ska kunna dra nytta av AI i Europa i framtiden.
ARTICLE — 10 May 2023

Arbetet med andra länder i digital framkant ska intensifieras

D9+, en ministergrupp för digitalt ledande EU-länder, har en viktig roll att spela för att nya regelverk främjar investerings- och innovationsviljan hos företag, skriver Carola Ekblad, Michaela Sand och Carolina Brånby.
ARTICLE — 9 May 2023

AI Act ahead of vote in Parliament

Many companies are holding their breath ahead of Parliament’s vote on the AI Act. And maybe many of us should do the same?
COMMENT — 8 March 2023

Consultation Response Regarding the European Commission's proposal for a regulation of comprehensive cybersecurity requirements for products with digital elements and for the amendment of Regulation (EU) 2019/1020

COMMENT — 8 March 2023

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till förordning om övergripande cybersäkerhetskrav för produkter med digitala element och om ändring av förordning (EU) 2019/1020

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist