LogoLogo
LogoLogo

Carolina Brånby

Director, Digital policy

Manages policy overview for digitalisation law.

Latest Articles byCarolina Brånby

COMMENT — 12 November 2020

Remiss av Ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal SOU 2020:51

ARTICLE — 7 October 2020

Data flows are being threatened by unrealistic regulations

Following the European Court of Justice’s annulment of the Privacy Shield with the USA, there are growing concerns over what will happen to data transfers outside the EU. Companies are now expected to make their own risk assessments of the recipient country”s privacy protection. This means that data transfers to countries outside the EU will be very costly - even potentially impossible - for many companies. The Swedish government now needs to take initiatives at EU level to find a political and legal solution.
EU-lagar.jpg
EU-lagar.jpg
ARTICLE — 28 September 2020

Dataflöden hotas av orealistiska regelverk

Dataflöden hotas av bristande integritetsskydd och orealistiska regelverk . Nu behöver regeringen ta initiativ på EU-nivå för en politisk och juridisk lösning, skriver Carolina Brånby, jurist och policyansvarig.
Carolina Brånby
Carolina Brånby
ARTICLE — 6 July 2020

Öka AI användningen

Sveriges har en tätposition i byggandet av framtidens digitala samhälle. AI-användning är centralt. För att lyckas krävs hög kunskapsnivå, en anpassad infrastruktur och ett fungerande regelverk, säger Carolina Brånby, jurist med fokus på digital policy.
Carolina Brånby
Carolina Brånby
ARTICLE — 30 June 2020

GDPR: More support for companies but no legislative changes

Every four years, the European Commission evaluates the Data Protection Regulation (GDPR). The first report states that Europe needs the acquis to be applied uniformly. This will help smaller companies and facilitate international data exchange.
Carolina Brånby
Carolina Brånby
REPORT — 30 June 2020

What's wrong with the GDPR

ARTICLE — 26 June 2020

GDPR: Mer stöd till företagen men inga lagändringar

Var fjärde år ska EU-kommissionen utvärdera dataskyddsförordningen (GDPR) och nu har den första rapporten presenterats. Kommissionen fastslår att Europa behöver enhetlig tillämpning av regelverket, hjälpa de mindre företagen och underlätta internationella dataöverföringar. "Det är glädjande att åtgärder kommer som speglar vad näringslivet efterfrågat och föreslagit", säger Carolina Brånby, policyansvarig, i en kommentar.
Digitalisering/e-tjänst
Digitalisering/e-tjänst
COMMENT — 25 May 2020

Komplettering av departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) i fråga om personuppgiftsbehandling

COMMENT — 4 March 2020

Promemorian med bestämmelser som kompletterar Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 2019 om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster

ARTICLE — 26 February 2020

This is how to shape Europe's digital future

The European Commission is launching its strategy for Europe's digital future. “The debate on the surveillance society, the mapping of citizens and the profiling of consumers is an important consideration as we move into this future, writes lawyer Carolina Brånby.
Carolina Brånby
Carolina Brånby
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist