Carolina Brånby

Director, Digital policy

Manages policy overview for digitalisation law.

Latest Articles by Carolina Brånby

ARTICLE — 29 January 2024

Time to make GDPR truly fit for purpose

Swedish Enterprise welcomes the launch of the long-awaited consultation by the European Commission to review how the GDPR has been applied. While the objective of ensuring personal data protection is vital, some of the provisions introduced six years ago pose significant challenges.
ARTICLE — 11 December 2023

AI-akten färdigförhandlad – nu återstår bara detaljer

EU-parlamentet och medlemsstaterna i Rådet har enats om en ny AI-akt. Nu återstår det att se om regleringen ger ett konkurrenskraftigt EU inom AI-området, skriver Carolina Brånby, jurist och policyansvarig.
ARTICLE — 5 December 2023

Nu inleds de viktiga slutförhandlingarna om en AI-reglering

Efter fem månaders förhandlingar om AI-akten mellan EU-lagstiftarna ska ett försök att nå en politisk överenskommelse ske den 6 december under ledning av det spanska ordförandeskapet. Hur generativ AI ska regleras är en knäckfråga.
ARTICLE — 27 September 2023

Att reglera eller inte reglera generativ AI – upprätthåll principerna

Har politikerna missat hur viktiga generella AI-system kommer att vara för EU:s AI-framgång och konkurrenskraft? Den frågan ställer sig Carolina Brånby, jurist och policyansvarig.
ARTICLE — 27 September 2023

To regulate or not regulate generative AI: Uphold the principles of best regulation

Have politicians missed how important general purpose AI systems will be to the EU’s AI success and competitiveness? That´s the question that needs to be answered, according to Carolina, Director, Digital policy.
COMMENT — 30 August 2023

Frågor om dagens och framtidens utmaningar på konnektivitetsområdet (Fi2023/01693)

ARTICLE — 11 July 2023

EU godkänner dataöverföring av personuppgifter till USA

Den 10 juli kom så äntligen beslutet från EU-kommissionen att dataflöden till USA återigen anses vara lagliga utan extra säkerhetsåtgärder. Det nya avtalet kallas EU-U.S. Data Privacy Framework och beskriver varför, till vem och hur personuppgifter lagligt kan överföras till USA.
ARTICLE — 26 May 2023

The future for the GDPR in the Light of New Regulations on the Digital Transition

Europe’s ongoing competitiveness will increasingly depend on the ability of companies to analyse and leverage data. Over the coming years, several new laws will enter into force, designed to regulate how data may be used.
ARTICLE — 25 May 2023

Five proposals after five years with the GDPR

On May 25, 2023, the GDPR has been in force for five years for the processing of personal data in the EU. Here are five proposals for improvements ahead of the European Commission’s upcoming evaluation.
ARTICLE — 25 May 2023

Fem förslag efter fem år med GDPR

Den 25 maj 2023 har GDPR gällt i fem år för behandling av personuppgifter inom EU. Här är fem tips på förbättringar inför EU-kommissionens kommande utvärdering.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist