Eva Häussling

MD Swedish Foreign Trade Association

Latest Articles by Eva Häussling

REPORT — 24 November 2021

Småföretagens betydelse inom utrikeshandeln - större än du tror

ARTICLE — 2 June 2020

Nytt råd ska hjälpa exportföretagen

Ett nytt råd ska se till att export- och investeringsstrategin fokuserar på rätt saker, så att exportföretagen snabbt kan få ingång verksamheten. Bakom förslaget står Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och Almega.
COMMENT — 30 September 2019

Remiss av Utredning för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (UD 2018:01)

REPORT — 5 July 2019

Näringslivets Exportstrategidag 2019 – Näringslivets inspel till regeringens förnyade exportstrategi, 21 maj 2019

ARTICLE — 6 August 2018

Har det verkligen blivit enklare för företagen att exportera?

Ja, mycket har blivit bättre. Men trots en rad åtgärder upplever många företag fortfarande en rad hinder, främst med finansieringen och regelkrångel. Det skriver Eva Häussling, policyansvarig för handels- och investeringsfrämjande på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.
REPORT — 9 March 2018

Näringslivets Exportstrategidag 2017 - Näringslivets utvärdering av Regeringens exportstrategi, 15 november 2017

ARTICLE — 15 August 2016

"Det måste bli enklare för företagen att exportera"

För drygt ett år sedan presenterade regeringen sin exportstrategi för att stärka företagens export- och internationaliseringsmöjligheter. Med 22 olika insatser ska denna strategi fokusera på att effektivisera det statliga handels- och investeringsfrämjandet. Om det och Svenska företags förutsättningar för export skriver Eva Häussling, expert på handel & investeringsfrämjande, på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist