Rapport5 juli 2019

Näringslivets Exportstrategidag 2019 – Näringslivets inspel till regeringens förnyade exportstrategi, 21 maj 2019

Den 21 maj arrangerade Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och Almega Näringslivets exportstrategidag för tredje gången. Liknande dagar genomfördes 2016 och 2017 efter att regeringen presenterat den första svenska exportstrategin 2015. Syftet med dagarna har varit att kontinuerligt få in näringslivets perspektiv i strategin, i utformandet av insatser samt att vara en dialogpartner i genomförandet och under utvärderingen.

Regeringen aviserade i sitt 73-punktsprogram att man avsåg att utveckla strategin, med fokus på hållbar export samt tillväxt och jobbskapande i hela landet. Ett av målen med årets Exportstrategidag var att få mer kunskap om hur regeringen avser att konkretisera den nya inriktningen.

Denna rapport sammanfattar diskussioner som fördes under dagen, framförallt under eftermiddagens workshop, och ska ses som ytterligare inspel till regeringen under arbetet med den förnyade exportstrategin. Ett första utkast av den förväntas finnas till sommaren och presenteras tidig höst.

Skriven avEva Häussling
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist