NYHET2 juni 2020

Nytt råd ska hjälpa exportföretagen

Ett nytt råd ska se till att export- och investeringsstrategin fokuserar på rätt saker, så att exportföretagen snabbt kan få ingång verksamheten. Bakom förslaget står Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och Almega.

Eva Häussling, policyansvarig för handels- och investeringsfrämjande.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Sedan regeringen presenterade Sveriges export- och investeringsstrategi i december 2019 har omvärldsläget förändrats drastiskt. Därför behövs det en strategisk plan med en prioritering av de presenterade förslagen. Det är ett av medskicken i Svenskt Näringslivs, Teknikföretagens och Almegas inspel för genomförandet av export- och investeringsstrategin.

Hur export- och investeringsstrategin nu ska genomföras behöver anpassas utifrån de nya förutsättningar som coronakrisen innebär. De kommande åren blir en tuff ekonomisk utmaning för Sverige och exporten kommer här att spela en avgörande roll i återhämtningen. Vi föreslår att förslagen i regeringens export- och investeringsstrategi ska prioriteras utifrån de insatser som är akuta med anledning av krisen och de insatser som är mer långsiktiga. Detta för att i första hand hjälpa företag med stort behov av att få igång sin export. På så sätt kan dessa företag få igång verksamheten.

För att säkerställa att resurser läggs på de mest angelägna insatserna föreslår Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och Almega att ett gemensamt strategiskt råd tillsätts som ska arbeta med export- och investeringsstrategin mer konkret. Det strategiska rådet ska bestå av både privata och offentliga aktörer som verkar rådgivande i genomförandet av strategin. Finansieringsfrågan är helt central i strategin. Återhämtningen kommer ställa krav på god och flexibel tillgång på konkurrenskraftig exportfinansiering, framförallt till små- och medelstora företag.

Inspelet från Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och Almega har överlämnats till Utrikesdepartementet. Vi vill att vårt inspel ska utgöra en grund för en fortsatt dialog och samarbete kring strategins genomförande och implementering. Vi är angelägna om att Sveriges export- och investeringsstrategi ska genomföras i nära dialog med näringslivet och de svenska exporterande företagen.

Internationalisering och handelsfrämjandeInternationell handel
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist