Internationalisering och handelsfrämjande 

Sverige är ett handelsberoende land där exporten står för nästan hälften av vår BNP. Att öka vår export, att underlätta för företagens internationalisering och att attrahera utländska investeringar är centrala intressen för näringslivet. 

Kontaktpersoner

Eva Häussling

Senaste artiklarna

REMISSVAR — 14 mars 2023

Konsekvensutredning enligt förordningen om<br/>konsekvensutredning vid regelgivning – Ändringar i TFS 2016:2 (tullordningen)<br/>

NYHET — 8 mars 2023

Spelplanen ritas om: ”Indien är helt klart en framtida maktspelare”

”Hela den globala spelplanen håller på att ritas om”. Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv, konstaterar att Indien är en maktspelare att räkna med i framtiden. Men samtidigt ingen lätt partner att förhandla med.
NYHET — 16 februari 2023

Utan handel ökar utsläppen

Internationell handel är avgörande för att bromsa utsläppen. Det framgår av en ny rapport. ”En öppen internationell handel innebär att man kan förlägga produktionen till de platser där den tar minst resurser i anspråk”, säger handelsexpert Henrik Isakson.
RAPPORT — 16 februari 2023

Internationell handel, miljön och klimatet.

NYHET — 23 januari 2023

Minskad import från Kina väntar – ”Många företag tar det säkra före det osäkra”

Intresset för Kina som leverantör till svenska företag minskar. Närmare hälften av företagen planerar att minska sina inköp från Kina de närmaste två åren.
REMISSVAR — 1 november 2022

Remiss av SOU 2022:24 Materielförsörjningsstrategi – För vår gemensamma säkerhet

NYHET — 4 oktober 2022

Instabila leveranskedjor oroar företagen

Sju av tio importerande företag upplever störningar i leveranskedjor, visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.
RAPPORT — 19 maj 2022

Svenskt Näringslivs årsredovisning 2021

Svenskt Näringslivs årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021 inklusive hållbarhetsrapport.
NYHET — 12 maj 2022

EU:s defensiva handelsagenda

EU:s handelspolitik handlar idag inte i första hand om att skapa goda möjligheter för Europas företag att bedriva affärer med företag i andra länder. Istället är politiken inriktad på andra, mer defensiva, mål. En ny rapport klarlägger vart vi är på väg med denna nya agenda.
NYHET — 19 april 2022

Välfyllda lager när importpriserna stiger

Stigande priser ställer till det för svenska importföretag. Det bäddar för ökad lagerhållning. Det är dyrt, men i en situation där företagen inte vet om eller när de får varorna kan det vara bättre att lägga varor i lager, menar Henrik Isakson, policyansvarig för handelspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist