Internationalisering och handelsfrämjande

Sverige är ett handelsberoende land där exporten står för nästan hälften av vår BNP. Att öka vår export, att underlätta för företagens internationalisering och att attrahera utländska investeringar är centrala intressen för näringslivet.

Kontaktpersoner

Jonas Berggren

Senaste artiklarna

NYHET — 29 september 2023

Den globala handeln jobbar i motvind

WTO:s ministerkonferens, MC13, i februari blir ett rejält test. Kommer näringslivets önskemål om moderna handelsregler och globala lösningar att hörsammas? Det skriver experterna Björn Wedin och Ester Eriksson.
REMISSVAR — 25 september 2023

Remiss av EU-kommissionens förslag om en reform av tullunionen, Fi2023/02053

NYHET — 16 september 2023

Jacke: Låt det svenska näringslivet stärka Sverigebilden

I internationella sammanhang har Sverigebilden alltid varit en konkurrensfördel. Vi måste gemensamt se till att det fortsätter vara så, skriver Jan-Olof Jacke, vd, på DI Debatt.
NYHET — 5 juni 2023

Vartannat företag upplever handelsutmaningar

Tullar och krångliga tullprocedurer är det största hindret för svenska företags internationella handel. Det visar en ny enkät. ”Särskilt för småföretag är administrationen av tullregelverken ofta ett stort problem”, säger Henrik Isakson, handelspolicyexpert.
REMISSVAR — 2 juni 2023

Konsekvensutredning enligt förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning – Ändringar i TFS 2016:2 (tullordningen)

REMISSVAR — 26 april 2023

Remiss i ärende KN2023/02645: EU-kommissionens förslag till förordning om kritiska och strategiska råmaterial- European Critical Raw Materials Act (CRMA)

REMISSVAR — 14 mars 2023

Konsekvensutredning enligt förordningen om<br/>konsekvensutredning vid regelgivning – Ändringar i TFS 2016:2 (tullordningen)<br/>

NYHET — 8 mars 2023

Spelplanen ritas om: ”Indien är helt klart en framtida maktspelare”

”Hela den globala spelplanen håller på att ritas om”. Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv, konstaterar att Indien är en maktspelare att räkna med i framtiden. Men samtidigt ingen lätt partner att förhandla med.
NYHET — 16 februari 2023

Utan handel ökar utsläppen

Internationell handel är avgörande för att bromsa utsläppen. Det framgår av en ny rapport. ”En öppen internationell handel innebär att man kan förlägga produktionen till de platser där den tar minst resurser i anspråk”, säger handelsexpert Henrik Isakson.
RAPPORT — 16 februari 2023

Internationell handel, miljön och klimatet.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist