Internationalisering och handelsfrämjande

Sverige är ett handelsberoende land där exporten står för nästan hälften av vår BNP. Att öka vår export, att underlätta för företagens internationalisering och att attrahera utländska investeringar är centrala intressen för näringslivet.

Kontaktpersoner

Jonas Berggren

Senaste artiklarna

NYHET — 12 mars 2024

Få resultat från WTO:s ministerkonferens

De låga förväntningarna på WTO:s ministerkonferens visade sig till stor del infrias, men det finns ljuspunkter. Det skriver experterna Björn Wedin och Ester Eriksson.
NYHET — 26 februari 2024

Stora värden på spel vid WTO-mötet: ”Tiden är knapp”

Flera avgörande frågor står på agendan när länderna i WTO samlas för ministermöte i Abu Dhabi. ”Vi behöver helt klart bidra när globala handelsregler ska beslutas”, säger Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor, som närvarar vid mötet.
NYHET — 30 januari 2024

Uppmaningen: Skilj på säkerhetshot och skydd mot konkurrens

EU-kommissionens strategi för ekonomisk säkerhet vill möta de hot som tornar upp sig. Men om förslagen blir verklighet kan de missbrukas, varnar Henrik Isakson, policyansvarig för handelspolitik.
NYHET — 16 januari 2024

Europeisk ekonomisk säkerhet på rätt sätt

När EU:s strategi för europeisk ekonomisk säkerhet snart omsätts i konkreta förslag är det viktigt att den fokuserar på rätt saker: Att skapa förutsättningar att stärka vår ekonomi och internationella konkurrenskraft, skriver experterna Jonas Berggren och Henrik Isakson.
NYHET — 10 januari 2024

Dags för ”klimattullar” – så ska företagen tänka

En manual från Svenskt Näringsliv kan underlätta för företag att rapportera in de koldioxidutsläpp deras import från länder utanför EU har orsakat.
REMISSVAR — 20 december 2023

En modell för svensk försörjningsberedskap

NYHET — 19 december 2023

Underlättar handelsstrategin för SME-företagens internationalisering?  

Regeringen presenterade nyligen en ny handelsstrategi, med fokus på forskning, omställning och konkurrenskraft. ”Det är ett välkommet besked också för Sveriges alla små- och medelstora företag som ofta är de som driver innovationen”, säger Anna Hedensjö Johansson, ansvarig för SME-frågor.
REMISSVAR — 18 december 2023

Konsekvensutredning enligt förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning – Ändringar i TFS 2016:2 (tullordningen)

NYHET — 1 december 2023

Anna Stellinger om nya handelsstrategin: ”Ambitiöst”

Den nya strategin för Sveriges utrikeshandel innebär enligt regeringen ”ett bredare helhetsgrepp”. Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor, är nöjd. ”Det är mycket välkommet med en ambitiös handelsstrategi”, säger hon.
NYHET — 1 december 2023

Välbesökt mingel då Forssell presenterade utrikeshandelsstrategi

Under torsdagen anordnade Svenskt Näringsliv ett mingel då bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell presenterade regeringens nya utrikeshandelsstrategi.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist