NYHET19 december 2023

Underlättar handelsstrategin för SME-företagens internationalisering?  

Regeringen presenterade nyligen en ny handelsstrategi, med fokus på forskning, omställning och konkurrenskraft. ”Det är ett välkommet besked också för Sveriges alla små- och medelstora företag som ofta är de som driver innovationen”, säger Anna Hedensjö Johansson, ansvarig för SME-frågor. 

Anna Hedensjö Johansson, ansvarig för SME-frågor.Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB / Pickit

För stärkt, hållbar tillväxt och konkurrenskraft krävs att fler små och mellanstora företag deltar i den internationella handeln. Det är också ett särskilt utpekat mål i den nya handelsstrategin, som understryker att företagens behov och efterfrågan ska stå i centrum för det statligt finansierade exportfrämjandet. 

– Kunskapsintensiva, designdrivna och digitala innovativa företag, inklusive så kallade start-ups och scale-ups, spelar en viktig roll för framtidens ekonomi, konkurrenskraft och arbetsmarknad. Därför behövs ett samlat grepp kring hur svenska innovationer ska ges förutsättningar att växa och bli konkurrenskraftiga – hela vägen från forskningsstadiet till kommersialisering och export, säger Anna Hedensjö Johansson. 

I regeringens nya handelsstrategi pekas det på att ett flertal aktörer idag är involverade i att stötta små och medelstora företags internationalisering, vilket gör att systemet kan upplevas som komplicerat och svåröverblickbart. Det är i stället företagens behov som ska vägleda insatserna från de olika aktörerna.  

– Forskningsbaserade kunskapsintensiva företag besitter ofta strategiskt viktig kompetens för industrin och samhällets omställning. Det handlar inte bara om att skapa bättre förutsättningar för SME-företagen i sig, utan för hela branscher – och för Sveriges konkurrenskraft, säger Anna Hedensjö Johansson 
  

Förutsättningar att fortsätta växa

Både de befintliga och de kommande handelsavtalen måste anpassas så att de fungerar för små och medelstora företag, understryker hon. Likaså behöver arbetet för att få bort fler handelshinder stärkas. Genom bra och effektiva handelsavtal får små företag ofta bättre tillträde till marknader utanför EU. Avtalen kan innehålla åtgärder som avskaffar tullar, minskar byråkratin och ökar transparensen i regelverken. De kan också underlätta personrörlighet och skydda patent och varumärken mm. Allt det ger företagen möjlighet att nå en bredare kundbas.  

– Rätt utformade kan dessa avtal spela en avgörande roll för små företags möjligheter att växa och konkurrera på en global nivå. Det är därför viktigt att mindre företag kan få stöd för sina internationaliseringsambitioner. De måste ges förutsättningar att fortsätta växa och nå sin fulla potential med Sverige som bas, säger Anna Hedensjö Johansson.  

Färska siffror från Exportkreditnämnden visar att svenska företag exporterade varor och tjänster för nästan 2 000 miljarder kronor förra året. Bakom siffrorna finns en imponerande utveckling bland de mindre företagen som står för hela 40 procent av exporten.  

– Även i detta sammanhang gäller att regelverk som är bra för mindre företag är bra för alla företag, något att ha med sig i implementeringen av handelsstrategin, säger Anna Hedensjö Johansson.

Internationalisering och handelsfrämjandeSME-kommittén
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist