NYHET6 augusti 2018

Har det verkligen blivit enklare för företagen att exportera?

Hösten 2015 lanserade regeringen en exportstrategi med 22 åtgärder som skulle hjälpa svenska företag att lyfta sin export samt gynna utländska investeringar i Sverige och detta genom att effektivisera det statliga handels- och investeringsfrämjandet.

Eva Häussling, policyansvarig för handels- och investeringsfrämjande på Svenskt Näringsliv
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Exportstrategin välkomnades av näringslivet som länge efterfrågat en sammanhållen strategi. Med 22 olika insatser ska denna strategi fokusera på att effektivisera det statliga handels- och investeringsfrämjandet. Genom bildandet av Team Sweden ska även samordningen mellan aktörerna förbättras. Regeringen är mycket nöjd med sin strategi och nästan alla åtgärder har bockats av och anses ha varit framgångsrika.

Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och Almega har under åren 2016 och 2017 anordnat Exportstrategidagar och diskuterat med företag och främjaraktörer om hur strategin hittills mött näringslivets behov och vilket offentligt främjande företagen är i behov av för att lyckas med sin internationalisering.

Mycket har blivit bättre. Många regionala exportcentra har invigts där främjandeaktörer tar gemensamt ansvar för att hjälpa företagen med sin internationalisering. ”En dörr in” är devisen och på https://www.verksamt.se/utveckla/importera-eller-exportera kan företagen hitta hjälp från det offentliga främjandet.

Inför Exportstrategidagen i november 2017 intervjuade Svenskt Näringsliv exporterande medlemsföretag kring hur de märkt av den ökade satsningen på exportfrågorna. Trots Exportstrategins åtgärder upplever många företag fortfarande ett informationsunderskott från det offentliga främjandet. De hinder som företagen stöter på mest är svårigheter med finansieringen och regelkrångel. Stöd som företagen förväntar sig mest av det offentliga främjandet är rådgivning, finansiering och information.

Sverige ska attrahera kompetent arbetskraft även från andra länder. Många företag vittnar dock fortfarande om stora svårigheter att lyckas med detta. Talangattraktionen bör främjas för att möta företagens kompetensbehov. Det gäller kortare handläggningstid för migration, tillgång till bostäder, låg marginalskatt, möjlighet till kompetensutveckling och förstås ett företagsklimat som tillåter företagen att växa i Sverige och även internationellt.

Ökade protektionistiska tendenser världen över kan försvåra exportsatsningar för svenska företag. Att jobba för att få till stånd och värna om frihandelsavtal är av största vikt för att företagen ska kunna lyckas internationellt.

En faktor som oftanegligeras vid diskussioner om företagens internationalisering är kunskapen om de främmande marknaderna och deras affärskultur. För att lyckas på en annan marknad måste den kunskapen finnas. Det offentliga främjandet kan hjälpa till att förmedla denna kunskap, även om företagen själva självklart har huvudansvaret.

Den globala handeln påverkas inte av en svensk regerings partifärg. Oberoende av vilken regering Sverige kommer att ha efter valet den 9 september så bör en långsiktig politisk blocköverskridande handelsstrategi överenskommas som inte i viktiga avseenden förändras vid regeringsskiften.

export
Skriven avEva Häussling
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist