NYHET15 augusti 2016

"Det måste bli enklare för företagen att exportera"

För drygt ett år sedan presenterade regeringen sin exportstrategi för att stärka företagens export- och internationaliseringsmöjligheter. Med 22 olika insatser ska denna strategi fokusera på att effektivisera det statliga handels- och investeringsfrämjandet. Genom bildandet av Team Sweden ska även samordningen mellan aktörerna förbättras.

Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Företagen ska sedan kunna hitta all information om vilka främjandeinsatser som finns på www.verksamt.se. En-väg-in är devisen och regionala exportcentra ska kunna hjälpa företagen lokalt med sin internationalisering.

Detta låter väldigt bra. Det är på tiden att någon rensar i främjardjungeln. Det är inte lätt för företagen att förstå hur de kan få hjälp med sina exportplaner när det finns så många olika främjandeaktörer och erbjudanden.

Alla vet att Sverige är ett exportberoende land och att även om Sveriges export växer så förlorar vi marknadsandelar jämfört med andra länder som är bättre på att exportera.

Den viktigaste förutsättningen för företagen att exportera är förstås ett företagsklimat som tillåter företagen att växa i Sverige och även internationellt. Inte minst skattesystemet, arbetsgivaravgifter och infrastruktur behöver möta företagens behov.

För att kunna vara framgångsrik på en internationell marknad behöver många företag hjälp med att hitta finansiering till exportsatsningar. Det finns en del erbjudanden, men det är varken lätt att hitta rätt program eller aktör. Företagen berättar att de ofta hamnar mellan stolarna för att just deras satsning inte passar in i någon finansierings- eller främjarmall. Flexiblare lösningar behövs.

Sverige ska attrahera kompetent arbetskraft även från andra länder. Många företag vittnar dock om stora svårigheter att lyckas med detta. Det tar alldeles för lång tid att få visum och alltför ofta blir det ett nej i alla fall. Regeringen har uppmärksammat detta i exportstrategin och vi kan bara hoppas på att även myndigheterna tar till sig detta.

Ökade protektionistiska tendenser världen över försvårar exportsatsningar för svenska företag. Länder som till exempel Brasilien och Kina skyddar sina egna företag och gör det svårt för svenska företag att exportera till dessa länder. Att jobba för att få till stånd och värna om internationella handelsavtal är av största vikt för att företagen ska kunna lyckas internationellt.

En faktor som ofta negligeras när man pratar om företagens internationalisering är kunskapen om de främmande marknaderna och deras affärskultur. För att lyckas på en annan marknad måste den kunskapen finnas. Det offentliga främjandet kan hjälpa till med att få denna kunskap, även om företagen själva självklart har huvudansvaret.

För att Sverige ska lyckas med att få EU:s lägsta arbetslöshet 2020, som setts som huvudanledning till att exportstrategin tagits fram, återstår mycket att göra. De första stegen har tagits och vi kan bara hoppas på att samma entusiasm som vi hittills sett fortsätter att råda nu när exportstrategin ska implementeras.

export
Skriven avEva Häussling
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist