Rapport24 november 2021

Småföretagens betydelse inom utrikeshandeln - större än du tror

Småföretagens betydelse för jobb, tillväxt och strukturomvandling har blivit allt viktigare. Också vad gäller utrikeshandeln har betydelsen ökat kraftigt, främst vad gäller exporten. Totalt sett sedan år 2000 har exporten från företag med max 49 anställda ökat mer än dubbelt så snabbt som storföretagens export. Detta visar den stora tillväxtpotential som finns för en fortsatt exportökning i småföretagen. Frågan om hur denna potential bäst kan förverkligas blir därmed allt viktigare.

Rapportens viktigaste resultat kan summeras:

  • Småföretagens andel av varuexporten uppgår till knappt en fjärdedel, och deras andel av importen är drygt en tredjedel.
  • En betydande del av såväl varuexport som import sker genom egenföretagare som svarar för mer än 10 % av både Sveriges varuexport och varuimport.
  • De små företagens handel har en stor tyngdpunkt på Norden.
  • Småföretagens andel av svensk varuexport är relativt genomsnittlig jämfört med småföretagens export i andra EU-länder.
  • I Sverige är 95 000–125 000 personer direkt sysselsatta med småföretagens varuexport. Den totala sysselsättningseffekten via småföretagen ligger på cirka 190 000–250 000 personer.
  • En ökning av småföretagens export med cirka 10 % kan grovt beräknas ge ytterligare omkring 10 000 direkta jobb, och omkring 20 000–25 000 nya jobb.

Det finns en stor potential i en ökad export från småföretagen. Utöver de övergripande åtgärder som behövs för att stärka företagsklimatet i Sverige behövs insatser vad gäller att förbättra exportfrämjandet för småföretagen. Dess åtgärder kan vara att utveckla verksamt.se, ta fram flexiblare verktyg hos stödmyndigheter och införa exportcoacher för just småföretag.

Skriven avEva HäusslingLars Jagrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist