Johan Fall

Head Tax Policy Department

Manages the Confederation's Tax Policy Department and responsible for collaboration between business organisations within the framework of The Tax Delegation for Swedish Business and Commerce (Sw. Näringslivets Skattedelegation).

Johan Fall skriver även i bloggen Fokus på skatterna.

Latest Blog posts by Johan Fall

Latest Articles by Johan Fall

BLOG POST — 5 July 2024

Utredningsförslaget om förmögenhetsregister avfärdat

POSITION PAPER — 4 July 2024

Säkerställ avdragsrätten för kommersiellt motiverade utgifter – Hemställan om lagändring

REPORT — 29 May 2024

Svenskarnas vilja att betala skatt för välfärden

ARTICLE — 24 May 2024

Sänkt värnskatt en bra affär för Sverige

Avskaffandet av värnskatten har betalat sig själv två gånger om. Regeringen borde dra lärdom av detta och slopa avtrappningen av jobbskatteavdraget, skriver tre företrädare för Svenskt Näringsliv på SvD Debatt.
BLOG POST — 23 April 2024

Flera, men knappast offensiva, skatteförslag

ARTICLE — 23 February 2024

Skrota förslaget om förmögenhetsregister

Sverige har flera och viktiga utmaningar. Men frånvaron av ett heltäckande förmögenhetsregister är inte en av dem, skriver Johan Fall, chef för skatteavdelningen.
ARTICLE — 8 November 2023

Debatten om digitalisering och skatt saknar viktiga pusselbitar

Det behövs fortsatta reformer av vårt skattesystem för att vi ska vara konkurrenskraftiga. De diskussioner som förs i internationella fora kommer vara avgörande för våra möjligheter. Den svenska regeringen måste vara aktiv i de processerna, skriver Johan Fall, chef för skatteavdelningen.
ARTICLE — 25 October 2023

Förmögenhetsskatt fortsatt en mycket dålig och farlig idé

Den franske ekonomen Gabriel Zucman föreslår att Sverige borde återinföra förmögenhetsskatten. Men en sådan skatt är inte bara något som skrämmer iväg entreprenörer, den är skadlig i sig, skriver Johan Fall, avdelningschef på skatteavdelningen.
BLOG POST — 16 June 2023

Förmögenhetsskatten - en dålig Norgehistoria

BLOG POST — 16 May 2023

Förmögenhetsregister bekymrar företagare

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist