Förmögenhetsregister bekymrar företagare

En utredning har nyligen föreslagit att Sverige ska införa ett register över alla svenska invånares tillgångar och skulder. Med ett sådant register är det tekniskt möjligt att återinföra en förmögenhetsskatt.

Panelfråga om expansionsplaner

Utredningsförslaget om ett förmögenhetsregister väcker oro bland landets företagare. När Svenskt Näringsliv frågade sin företagarpanel hur ett sådant register skulle påverka deras expansionsplaner svarade nästan tre av tio att de skulle minska.

Panelfrågan besvarades av totalt 879 företagare och 252 av dem (29 procent) bedömde att ett sådant register skulle påverka dem att bli mindre expansiva. Ett superregister av detta slag skulle kunna uppfattas som ett första steg mot att återinföra någon form av förmögenhetsskatt. Det i sin tur orsakar naturligtvis en rädsla hos företagen, vilket i förlängningen kan innebära att de kan komma att flytta hela eller delar av sin verksamhet till andra håll. En annan orosfaktor rör säkert också integritetsaspekter och att registret riskerar hamna i orätta händer och användas för kriminella syften.

Utredningsförslaget lades fram hösten 2022 och har nyligen varit på remiss, där flera remissinstanser fört fram invändningar. Utöver oron för att registret kan vara ett steg mot förmögenhetsskatt menar bland annat Integritetsmyndigheten att registret skulle bli mycket omfattande, innebära betydande intrång i de registrerades personliga integritet och medföra stora integritetsrisker för enskildas personliga integritet. Bland andra kritiker märks Advokatsamfundet och Uppsala universitet (juridiska institutionen) samt en rad företrädare för finanssektorn som även skulle drabbas av stora kostnader, uppskattade till två miljarder kr, för datainsamlingen.

SKRIVET AVJohan Fall

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist