Bör digitaliseringen tvingas fram?

Utredningen Bolaget som brottsverktyg har föreslagit att det ska införas ett lagstadgat krav på att aktiebolag från och med 2026 ska ge in årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket i ett elektroniskt format. De flesta svenska aktiebolag erbjuds sedan några år tillbaka den möjligheten och allt fler företag väljer också att ge in digitala handlingar.

Tyvärr ingick det inte i utredningen uppdrag att föreslå en fortsatt frivillig lösning. Det är synd, eftersom syftet att effektivisera informationshanteringen för inlämnande företag och att minska rapporteringsbördan är fullt möjligt att uppnå även med ett frivilligt system. Att företag självmant väljer att använda myndigheternas digitala lösningar för rapportering är ett kvalitetstecken som visar att tjänsterna fungerar och erbjuder den enkelhet och de kostnadsbesparingar som digitaliseringen syftar till. Frivilliga lösningar stimulerar myndigheter och samarbetspartners till utveckling och förbättring av tjänsterna. Genom att undvika lagstadgade krav lämnas samtidigt utrymme för flexibilitet och snabbare anpassning till teknikutvecklingen.

Enligt en utvärdering som Svenskt Näringsliv genomförde 2022 finns det behov av förbättring och komplettering av nuvarande lösning för digital ingivning av årsredovisningar, som bygger på att bolaget använder en särskild programvara. Funktionaliteten i programvarorna varierar vilket påverkar jämförbarheten och hur årsredovisningen kan utformas. Lösningen innebär dessutom ett otydligt ansvar för kvaliteten i den elektroniska information som lämnas till Bolagsverket. Ett frivilligt system skapar sannolikt bättre förutsättningar för att tid och resurser läggs på att öka servicenivån och den digitala tjänsten kvalitet.

En viktig drivkraft bakom digitaliseringen är förenklingar och kostnadsbesparingar så att företag kan ägna mindre tid åt administrativa krav och mer åt sin kärnverksamhet. Digitala lösningar som möjliggör detta säljer sig själva – de behöver inte tvingas fram lagstiftningsvägen. Svenskt Näringslivs yttrande över förslaget finns här.

SKRIVET AVSofia Bildstein-Hagberg

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist