REMISSVAR11 maj 2023

Remiss av promemorian Digital ingivning av årsredovisningar

I promemorian föreslås att det ska införas ett lagkrav på digital ingivning av årsredovisningen för aktiebolag. Svenskt Näringsliv anser att övergången till enkla digitala lösningar för rapportering av information från företag till myndigheter, däribland offentliggörande av årsredovisningar genom ingivning till Bolagsverket, är positiv och bör främjas.

MOTTAGARE
Justitiedepartementet
Externt diarienummer
Ju2022/03798
Svenskt Näringslivs diarienummer
2023-21

Övergången till digital ingivning av årsredovisningar bör dock bygga på frivillighet i den utsträckning det är möjligt. Att företag på frivillig väg väljer att använda de digitala lösningar för rapportering som myndigheterna erbjuder är ett kvalitetstecken som visar att tjänsterna fungerar och erbjuder den enkelhet och de kostnadsbesparingar som digitaliseringen syftar till.

Frivilliga lösningar stimulerar utveckling och förbättring av tjänsterna och ger möjlighet till flexibilitet och anpassning till teknikutvecklingen. Om ett obligatorium ändå införs bör den nuvarande lösningen för digital ingivning ses över och kombineras med en alternativ tjänst som tillhandahålls av registreringsmyndigheten och inte innebär att ingivande bolag är beroende av de programvaruleverantörer som Bolagsverket har avtal med.

Svenskt Näringsliv anser vidare att det är angeläget att de frågor om ansvar och revision som digital ingivning ger upphov till adresseras i den fortsatta beredningen.

Ansvarig handläggareSofia Bildstein-Hagberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist