Bolags- och börsrätt

Aktiebolagets betydelse för den ekonomiska utvecklingen och välståndet i samhället kan knappast överskattas. Den juridiska konstruktion som innebär att en eller flera personer kan satsa kapital i bolagsform utan att riskera mer än vad de satsar i bolaget har skapat förutsättningar för både dagens storföretag och för det stora antal mindre aktiebolag som finns registrerade.

Senaste artiklarna

REMISSVAR — 6 maj 2024

Remiss FAR:s Revisionsrekommendation RevR XX Revisorns översiktliga granskning av den lagstadgade hållbarhetsrapporten

REMISSVAR — 19 april 2024

European Parliament legislative resolution of 13 March 2024 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on European cross-border associations (COM(2023)0516 – C9-0326/2023 – 2023/0315(COD))

REMISSVAR — 5 februari 2024

Bolagsverkets hemställan om författningsstöd för att ge Bolagsverket bemyndigande om föreskriftsrätt för anmälningar som kommer in på papper

REMISSVAR — 18 december 2023

Nya föreskrifter om skyldighet för vissa finansiella företag att lämna uppgifter till den officiella statistiken

NYHET — 28 november 2023

EU måste stärka kapitalmarknaderna, inte begränsa dem

Flera tunga näringslivsorganisationer uppmanar lagstiftarna att inte acceptera förslag som kan komma att kapa EU:s så kallade Noteringsakt (Listing Act). Förslagen riskerar att hämma småföretagens tillväxt, skriver Maria Larsson, senior jurist.
REMISSVAR — 22 november 2023

Remiss - förslag till ändring i föreskrifter

NYHET — 15 november 2023

Legislators must stay focused on the purpose of the Listing Act – to strengthen the capital markets within the EU

The legislative procedure regarding the Listing Act and notably the proposal for a Directive on multiple-vote share structures in companies that seek the admission to trading of their shares on an SME growth market has reached its final stage.
NYHET — 8 november 2023

Bolagsstämmor: Krav på fysiskt möte ligger inte i tiden

Att aktieägares rättigheter kan tillvaratas på bolagsstämmor är oerhört viktigt – inte formatet för själva mötet, skriver Maria Larsson, expert på bolagsstyrning.
REMISSVAR — 14 oktober 2023

Remiss SOU 2023:35 Nya regler om hållbarhetsredovisning

REMISSVAR — 22 september 2023

Inbjudan att lämna synpunkter på Europeiska kommissionens förslag till nya regler om gränsöverskridande verksamhet i ideella föreningar i EU

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist