Bolags- och börsrätt

Aktiebolagets betydelse för den ekonomiska utvecklingen och välståndet i samhället kan knappast överdrivas. Den juridiska konstruktion som innebär att en eller flera personer kan satsa kapital i bolagsform utan att riskera mer än vad de satsar i bolaget har skapat förutsättningar för både dagens storföretag och för det stora antal mindre aktiebolag som finns registrerade.  

Senaste artiklarna

NYHET — 20 februari 2023

Aktier med olika röstvärde – en viktig möjlighet enligt svensk rätt

Svenskt Näringsliv är av den bestämda uppfattningen att möjligheten att ha aktier av olika slag med olika röstvärde är viktig och värdefull för den svenska aktiemarknaden.
RAPPORT — 27 oktober 2022

Digitala årsredovisningar - vad har vi lärt oss?

REMISSVAR — 30 september 2022

Bolagsverkets förslag till föreskrifter om elektronisk ansökan och anmälan för företag och föreningar samt förslag till ändring av föreskrifter om registrering av verklig huvudman

REMISSVAR — 21 september 2022

Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor

NYHET — 14 mars 2022

Direktivförslaget om kvotering till bolags­styrelser är fel och missar målet

Kommentarer till förslaget till direktiv om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder, KOM (2012) 614.
NYHET — 24 januari 2022

Regeringen backar – återinför tillfällig lag om bolagsstämma 

Smittspridningen får regeringen att återinföra den tillfälliga lagen som styr bolagstämmor. Detta efter påtryckning från bland annat Svenskt Näringsliv.
REMISSVAR — 23 januari 2022

Återinförande av tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

NYHET — 15 december 2021

Krävs hög beredskap för snabb lagändring om bolagsstämmor 

Den tillfälliga stämmolagen, som infördes med anledning av Covid19-pandemin för att underlätta genomförandet av bolagstämmor, upphör att gälla vid årsskiftet. I en begäran till Justitiedepartementet understryker Svenskt Näringsliv vikten av att snabbt återinföra reglerna om smittspridningen tar fart igen.
REMISSVAR — 29 september 2021

Förslag till allmänna råd om ändringar i Bokföringsnämndens allmännaråd samt ändring av tillhörande vägledningar med avseende på datum för avgivande av årsredovisning m.m.

REMISSVAR — 29 september 2021

Förslag till ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd. (BFNAR 2012:1) om Årsredovisning och koncernredovisning

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist