Bolags- och börsrätt

Aktiebolagets betydelse för den ekonomiska utvecklingen och välståndet i samhället kan knappast överdrivas. Den juridiska konstruktion som innebär att en eller flera personer kan satsa kapital i bolagsform utan att riskera mer än vad de satsar i bolaget har skapat förutsättningar för både dagens storföretag och för det stora antal mindre aktiebolag som finns registrerade.  

Kontaktpersoner

Senaste artiklarna

NYHET — 15 december 2021

Krävs hög beredskap för snabb lagändring om bolagsstämmor 

Den tillfälliga stämmolagen, som infördes med anledning av Covid19-pandemin för att underlätta genomförandet av bolagstämmor, upphör att gälla vid årsskiftet. I en begäran till Justitiedepartementet understryker Svenskt Näringsliv vikten av att snabbt återinföra reglerna om smittspridningen tar fart igen.
REMISSVAR — 29 september 2021

Förslag till allmänna råd om ändringar i Bokföringsnämndens allmännaråd samt ändring av tillhörande vägledningar med avseende på datum för avgivande av årsredovisning m.m.

REMISSVAR — 29 september 2021

Förslag till ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd. (BFNAR 2012:1) om Årsredovisning och koncernredovisning

REMISSVAR — 7 september 2021

Digitaliseringsdirektivets genomförande i svensk bolagsrätt Ds 2021:15

REMISSVAR — 17 augusti 2021

Remiss av Bolags rörlighet över gränserna SOU 2021

RAPPORT — 2 juli 2021

Erfarenheter av hållbarhetsrapportering

NYHET — 10 juni 2021

Debatt: Nya regler ger sämre skydd för visselblåsare

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark har presenterat nya regler för visselblåsare. De leder till ett sämre skydd för visselblåsare än i dag, skriver ett antal chefsjurister på svenska storföretag på DI Debatt.
REMISSVAR — 17 maj 2021

Enkät från FI om MAR

REMISSVAR — 10 maj 2021

Finansdepartementets Promemoria Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning

REMISSVAR — 10 maj 2021

EU-kommissionens förslag om hållbarhetsrapportering

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist