Mia Bernhardsen

Chef för avdelningen för näringslivets kompetensförsörjning

Verksamhetsansvar för frågor som rör utbildnings- och kunskapskedjan, omställning och yrkesväxling samt matchning och mobilitet på arbetsmarknaden.

Latest Articles by Mia Bernhardsen

ARTICLE — 12 April 2024

Viktiga förslag för internationalisering av svenska lärosäten

Sverige behöver en ny forskningspolitik som svarar upp mot en ny och osäkrare omvärld, skriver Mia Bernhardsen, avdelningschef kompetensförsörjning, och Emil Görnerup, forskningspolitisk expert.
COMMENT — 9 May 2023

Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027

ARTICLE — 7 December 2022

Lönegolv försvårar kompetensförsörjningen  

Regeringen väljer att höja lönekravet för arbetsinvandrare. Anmärkningsvärt, fokus borde vara att göra det lättare att rekrytera, inte svårare, skriver företrädare för Svenskt Näringsliv.
ARTICLE — 13 October 2022

Sverige utbildar för få yrkesutbildade

Den svenska yrkesutbildningen brister i kvalitet, relevans och genomströmning och den är heller inte anpassade efter arbetsmarknadens behov. Det riskerar att kosta samhället 990 miljarder kronor fram till år 2035, skriver Mia Bernhardsen och Johan Olsson.
COMMENT — 11 August 2022

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om beviljning av omställningsstudiestöd

REPORT — 26 March 2022

Växande rekryteringshinder ett allt större problem - Rekryteringsenkäten 2021/2022

COMMENT — 21 June 2021

Remiss: Promemoria om förslag till ändring i Förordning (2018:1118) om körkortslån avseende utvidgning av målgruppen för körkortslånet.

REPORT — 27 May 2021

Fakta om löner och arbetstider 2021

I Fakta om löner och arbetstider 2021 ger vi en översiktlig bild av arbetsmarknadens struktur, löner, arbetskraftskostnader, arbetstider med mera. Huvuddelen av uppgifterna baseras på lönestatistik som samlas in av Svenskt Näringsliv.
REPORT — 19 November 2020

Framtidskompetens förkortas STEM

REPORT — 19 November 2020

Näringslivets underliggande kompetensbehov och rekryteringemönster - Rekryteringsenkäten 2020

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist