LogoLogo
LogoLogo

Mia Bernhardsen

Policyexpert kompetensförsörjning

Ansvarar för Svenskt Näringslivs Rekryteringsenkät 2020. Bevakar även frågor som rör kompetensutveckling, validering och mångfald för breddad rekrytering.

Mia Bernhardsen skriver även i bloggen Kompetensförsörjning.

Latest Articles by Mia Bernhardsen

COMMENT ‚ÄĒ 21 June 2021

Remiss: Promemoria om förslag till ändring i Förordning (2018:1118) om körkortslån avseende utvidgning av målgruppen för körkortslånet.

REPORT ‚ÄĒ 27 May 2021

Fakta om löner och arbetstider 2021

I Fakta om löner och arbetstider 2021 ger vi en översiktlig bild av arbetsmarknadens struktur, löner, arbetskraftskostnader, arbetstider med mera. Huvuddelen av uppgifterna baseras på lönestatistik som samlas in av Svenskt Näringsliv.
REPORT ‚ÄĒ 19 November 2020

Framtidskompetens förkortas STEM

REPORT ‚ÄĒ 19 November 2020

Näringslivets underliggande kompetensbehov och rekryteringemönster - Rekryteringsenkäten 2020

REPORT ‚ÄĒ 18 May 2020

Fakta om löner och arbetstider 2020

I Fakta om löner och arbetstider 2020 ger vi en översiktlig bild av arbetsmarknadens struktur, löner, arbetskraftskostnader, arbetstider med mera. Huvuddelen av uppgifterna baseras på lönestatistik som samlas in av Svenskt Näringsliv.
ARTICLE ‚ÄĒ 31 January 2020

Komvux: Positiv signal från regeringen

Regeringen satsar p√• vuxenutbildningen. Den som har st√∂rst behov av studier ska ges f√∂rtur och spr√•k blir en naturlig del av yrkesutbildningen. ‚ÄĚF√∂r√§ndringarna √§r ett steg i r√§tt riktning f√∂r en mer effektiv kompetensf√∂rs√∂rjning‚ÄĚ, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
COMMENT ‚ÄĒ 4 December 2019

Remiss gällande ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

COMMENT ‚ÄĒ 29 October 2019

Remiss av KLIVA:s delbetänkande På väg - mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom Komvux för elever med svenska som andraspråk

ARTICLE ‚ÄĒ 11 September 2019

Uppskattad jubilar fyller 10 år

Yrkeshögskolan fyller tio år. Värna skolans särart och låt den stå modell för fler utbildningsformer, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
ARTICLE ‚ÄĒ 24 April 2019

Efterlängtad dialog mellan högskolan och yrkeshögskolan

Idag presenterar Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och Myndigheten för yrkeshögskolan en utredning där man lyfter ett antal förslag för att öka rörligheten mellan yrkeshögskolan och högskolan. Det är ett efterlängtat initiativ som välkomnas av näringslivet.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist