Gabriel Cardona Cervantes

Journalist

Reporter at Tidningen Näringsliv. Editor for newsletter TN Hållbarhet (Sustainability).

Latest Articles by Gabriel Cardona Cervantes

ARTICLE — 28 May 2024

Ny rapport: Så kan Sverige fortsätta locka utländska experter

Utländsk expertis spelar en avgörande roll för Sveriges ekonomi, visar en rapport från Svenskt Näringsliv. ”Om en specialist kommer in på ett företag kan det leda till ökad produktivitet”, säger rapportförfattaren Daniel Halvarsson.
REPORT — 23 May 2024

Svenskt Näringslivs årsredovisning 2023

ARTICLE — 11 April 2024

Företagens krav på EU-politikerna: Så värnar vi konkurrenskraften

Inför EU-valet efterlyser företagare mer pålästa EU-parlamentariker för att främja en hållbart tillväxt. ”Då kan vi enklare undvika lagstiftning som kan bli kontraproduktiv för den gröna omställningen”, sa Henrik Sjölund, vd för skogsbolaget Holmen, under en debatt arrangerad av Svenskt Näringsliv.
ARTICLE — 20 February 2024

Näringslivet har en avgörande roll i totalförsvaret

Sveriges behov av ett robust totalförsvar ökar och det kräver att näringslivet får ett större deltagande i beredskapsarbetet, visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Det handlar väldigt mycket om att förändra kulturen”, säger Johan Sjöberg, ansvarig säkerhets- och försvarspolicy.
ARTICLE — 19 February 2024

Näringslivet: Så sänker vi hindren för den cirkulära ekonomin

Okunskap är det främsta hindret för att ställa om till en cirkulär ekonomi, anser klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L). ”Det finns ett gap som jag hoppas att vi alla kan bidra till att överbrygga”, sa hon under ett seminarium som hölls av Svenskt Näringsliv.
ARTICLE — 7 December 2023

Inte en naturlag att Sverige är en framstående forskningsnation

Sverige måste riva ner trygghetstänket om vi vill främja mer spetskompetens. Det menar flera tunga forskningsrepresentanter inför nästa års forskningsproposition. ”Om vi ska klara av att välja och välja bort så måste det till stora systemförändringar”, säger professor Maria Strömme.
ARTICLE — 22 November 2023

Miljarder i skatteskulder hård smäll för företagen

Företagen sitter med 46 miljarder kronor i skatteskulder efter pandemin. Chefsekonomen Sven-Olov Daunfeldt varnar för att det kan leda till en kraftig ökning av konkurser. ”Det här är en fråga som länge legat under radarn”, säger han.
ARTICLE — 19 October 2023

Sverige måste våga satsa på FoU för ökad elproduktion

Om Sverige ska klara klimatomställningens krav på ökad elproduktion behövs ett tätare samarbete mellan forskning och näringsliv, menade flera experter på ett seminarium. Finland har kommit långt i arbetet.
ARTICLE — 28 April 2023

Så kan Sverige höja FoU-insatserna

Ett ökat samarbete mellan näringsliv och akademi är avgörande om Sverige ska bibehålla sin status som innovationsland, menar flera forskningsföreträdare i samband med ett seminarium.
ARTICLE — 15 March 2023

Företagen tar täten i omställningsracet

Företagen är redo att axla sitt ansvar i klimatomställningen. Men medan företagen gasar, bromsas utvecklingen av politiska beslut, komplicerade tillståndsprocesser, regelkrångel och kompetensbrist, anser företagarna.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist