LogoLogo
LogoLogo

Hanna Cederqvist

Policyexpert kompetensförsörjning

Ansvarar för frågor kring yrkeshögskolan, komvux och yrkesvux. Kompetensförsörjning till företag, kompetensutveckling för medarbetare och individer samt validering.

Hanna Cederqvist skriver även i bloggen Kompetensförsörjning.

Latest Blog posts by Hanna Cederqvist

Latest Articles by Hanna Cederqvist

BLOG POST ‚ÄĒ 22 November 2021

Yrkesvux för minskat utanförskap och växande företag

BLOG POST ‚ÄĒ 29 September 2021

Viktigt förslag för fortsatt stark yrkeshögskola

POSITION PAPER ‚ÄĒ 5 July 2021

Momskostnad motarbetar yrkeshögskolan

BLOG POST ‚ÄĒ 5 July 2021

Kompetensförsörjningen hotas av ny momskostnad

BLOG POST ‚ÄĒ 5 July 2021

Sverige behöver reformer för effektivare validering

BLOG POST ‚ÄĒ 2 June 2021

Starka resultat för Myh:s försöksverksamhet

COMMENT ‚ÄĒ 19 May 2021

Remiss avseende förslag till förenklad betygsskala

COMMENT ‚ÄĒ 12 April 2021

Remiss av SOU 2020:66 Samverkande krafter ‚Äď f√∂r st√§rkt kvalitet och likv√§rdighet inom komvux f√∂r elever med svenska som andraspr√•k

ARTICLE ‚ÄĒ 19 January 2021

Yrkeshögskolan allt viktigare för näringslivets kompetensförsörjning 

Yrkeshögskolan är den näst mest efterfrågade utbildningsnivån, när näringslivet rekryterar. Därför är det välkommet att antalet utbildningsplatser i yrkeshögskolan nu växer. Samtidigt är det viktigt att säkerställa en nära koppling mellan utbildningarna och arbetslivet, skriver Hanna Cederqvist, policyexpert utbildningspolitik, i en kommentar till dagens besked från Myndigheten för yrkeshögskolan.
COMMENT ‚ÄĒ 30 November 2020

Utredningen om planering aoch dimensionering av komvux och gymnasieskola (SOU2020:33)

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist