NYHET22 april 2024

En NY möjlighet till stärkt kompetensförsörjning

En nära dialog med företagen och branscherna är avgörande för att den nya lovande utbildningsformen NY ska lyckas, skriver Hanna Cederqvist, policyexpert kompetensförsörjning.

Hanna Cederqvist, policyexpert kompetensförsörjning.Foto: Stefan Tell

Till hösten startar helt nya yrkesutbildningar som ska stärka kompetensförsörjningen för företagen. De nya utbildningarna är en del av det breddade uppdrag som Myndigheten för yrkeshögskolan har fått av regeringen – att genomföra en försöksverksamhet med yrkesutbildning på gymnasial nivå inom ramen för yrkeshögskolans modell. Den nya vägen till gymnasial yrkeskompetens har fått namnet NY – Nationell yrkesutbildning.

Starttiden för försöksverksamheten har varit kort och intensiv. Trots tidsramen var intresset stort bland utbildningsanordnare att vara med redan i första ansökningsomgången. 86 ansökningar kom in och 36 utbildningar beviljades. Förhoppningen är att detta ska bli en ny väg för företag och branscher att kunna ta initiativ till yrkesutbildningar som efterfrågas, men som inte erbjuds, alls eller i tillräcklig omfattning, inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen eller yrkesvux.

7 av 10 företag upplever att det är svårt att rekrytera medarbetare med just gymnasial yrkeskompetens. Förhoppningen är att NY ska erbjuda en ny väg till just rätt kompetens, både för företagen och för individer som är intresserade av att skaffa sig en yrkesutbildning.

För att NY ska bli framgångsrikt och stärka kompetensförsörjningen är det avgörande att utbildningarna svarar mot kompetensbehoven.

Till hösten finns 840 studerandeplatser inom fem branscher. Bland de utbildningar som startar i höst är Personbilsmekaniker i Vilhelmina, Maskinsnickare och Distributionselektriker i Göteborg, Larm- och säkerhetstekniker i Katrineholm, Skogsmaskinförare i Svenljunga, Verktygsteknik i Värnamo och Betongarbetare i Stockholm. En del utbildningar kommer att finnas på flera platser i landet, bland annat Glas- och metalltekniker som kommer att finnas i Malmö, Stockholm och Varberg.

För att NY ska bli framgångsrikt och stärka kompetensförsörjningen är det avgörande att utbildningarna svarar mot kompetensbehoven och att de studerande efter avslutad utbildning möter de krav som ställs inom respektive yrke. Här är en nära dialog med företagen och branscherna avgörande.

GymnasieskolaFramtidens yrkesutbildningYrkeshögskolanVuxenutbildning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist