NYHET12 september 2023

Välkomna satsningar på yrkesutbildning för vuxna

Regeringen gör två välbehövliga satsningar för en förbättrad yrkesutbildning. Det finns ett stort behov av mer efterfrågestyrd yrkesutbildning, skriver Hanna Cederqvist, policyexpert kompetensförsörjning.

Foto: Stefan Tell

I dagarna presenterade regeringen två viktiga förslag inför att budgetpropositionen presenteras i nästa vecka. Regeringen betonade vikten av utbildningsplatser som lyssnar till arbetsgivarnas behov, något som Svenskt Näringsliv anser är avgörande för att utbildningarna ska leda till jobb och stärka näringslivets kompetensförsörjning.

Den ena satsningen handlar om mer medel till yrkesutbildning där regeringen föreslår att 1 362 miljoner kronor tillförs för att förstärka regionalt yrkesvux och att 385 miljoner kronor tillförs för yrkeshögskoleutbildning för 2024. Totalt handlar det om 19 500 fler platser. Regeringen beskriver även en fortsatt expansion av yrkeshögskolan de kommande tre åren med 10–15 procent, vilket är välkommet då efterfrågan på yrkeshögskoleutbildning är stort, både från näringslivet och individer som vill studera.

Den andra satsningen handlar om en pilotverksamhet för en ny form av yrkesutbildning på gymnasial nivå som tar utgångspunkt i den modell som tillämpas för yrkeshögskolan. Att en ny utbildningsform för yrkesutbildning på gymnasial nivå med ett tydligt fokus på arbetslivets kompetensbehov tas fram är efterlängtat och kan rätt utformat bli riktigt bra och bidra till näringslivets kompetensförsörjning.

Svenskt Näringsliv har länge efterfrågat en mer behovsstyrd yrkesutbildning på gymnasial nivå med en tydlig koppling mellan arbetslivets kompetensbehov och utbildningen

Svenskt Näringsliv har länge efterfrågat en mer behovsstyrd yrkesutbildning på gymnasial nivå med en tydlig koppling mellan arbetslivets kompetensbehov och utbildningen. Där branscher och arbetsgivare kan ta initiativ till utbildning eller involveras tidigt i processen för att säkerställa att branscherna och företagen får ett tydligt inflytande över utbud, innehåll, utformning, urval samt har en tydlig roll under utbildningstiden. Detta för att utbildningarna i så stor utsträckning som möjligt ska motsvara arbetsgivarnas kompetensbehov och ge förutsättningar för yrkesväxling eller etablering på arbetsmarknaden.

Det är viktigt att reformarbetet för all yrkesutbildning på gymnasial nivå fortsatt tas på allvar

Den pågående Yrkesvuxutredningen har i uppdrag att ta fram ett förslag på ny form för yrkesutbildning på gymnasial nivå, utifrån yrkeshögskolans modell i likhet med pilotverksamheten. Utöver detta har Yrkesvuxutredningen flera viktiga uppdrag och Svenskt Näringsliv anser att det är viktigt att reformarbetet för all yrkesutbildning på gymnasial nivå fortsatt tas på allvar. Yrkesvux behöver reformeras i stort för att stärka branschernas inflytande över yrkesutbildningarna. Det är en nyckel för att få ett utbud av träffsäkra utbildningar som leder till jobb och hjälper till att möta den enorma efterfrågan på kompetens som finns inom hela näringslivet.

Läs mer

Framtidens yrkesutbildningYrkeshögskolan
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist