Rapport9 maj 2023

Långsiktig och behovsanpassad yrkesutbildning för vuxna - Svenskt Näringslivs perspektiv

En väl fungerande yrkesutbildning för vuxna är av stor vikt för näringslivets kompetensförsörjning. Yrkesutbildning på gymnasial nivå är den utbildningsnivå som flest företag efterfrågar. Yrkesutbildningen för vuxna på gymnasial nivå är en viktig utbildningsform för individer som vill etablera sig på arbetsmarknaden eller för de som vill byta yrkesbana. För att systemet för yrkesvux bättre ska svara mot efterfrågan och arbetslivets behov krävs reformer.

I denna promemoria kommer vi att fokusera på yrkesutbildning för vuxna inom ramen för regional yrkesinriktad vuxenutbildning, yrkesvux. Svenskt Näringsliv har identifierat en rad utmaningar och utvecklingsområden för att utbildningsformen ska bli mer effektiv och ändamålsenlig.

Därför är Svenskt Näringsliv glada att det pågår en statlig utredning med uppdrag att se över systemet för yrkesvux, Långsiktig och behovsanpassad yrkesutbildning för vuxna (U2022:05), även kallad Yrkesvuxutredningen.

I promemorian Yrkesvux som jobbmotor beskrivs en rad reformer som syftar till att skapa ett bättre system för yrkesvux – ett system som säkerställer näringslivets inflytande över yrkesutbildningen, breddar utbildningsutbudet samt stärker attraktiviteten och kvaliteten på yrkesvuxutbildning. Reformförslagen innehåller en ny modell för yrkesvux som ger ökad långsiktighet och stärkta förutsättningar att de medel som avsätts för statsbidraget för yrkesvux kommer till användning och leder till att individer rustas med de kompetenser arbetslivet efterfrågar. Allt för att öka tillgången på yrkesutbildad personal.

Denna promemoria beskrivs Svenskt Näringslivs syn på yrkesvuxutbildning – vilka utmaningar som finns, hur yrkesvux kan stärkas som kompetensförsörjare till näringslivet och ger medskick till Yrkesvuxutredningens arbete.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist