LogoLogo
LogoLogo

Catharina Bäck

Negotiations and Insurance Specialist

Involved in collective bargaining negotiations, and specialist in social security insurance, collectively agreed insurance policies, with special focus on collectively agreed and public health insurances, occupational injury insurance, parental leave insurance and other pension plans and other insurance for loss of income. Editor of the Social Insurance in Change (Sw. Socialförsäkring i förändring) news letter.

Latest Articles by Catharina Bäck

ARTICLE — 23 August 2021

Ohållbart förslag till åldersberoende sjukersättning

En utredning föreslår en generös sjukersättning från och med 60 år. ”Att lämna arbetsmarknaden i förtid, trots att arbetsförmåga kan finnas, är inte hållbart”, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
COMMENT — 3 June 2021

Remittering av Promemoria - Undantag från bedömningen av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete vid uppskjuten vård och rehabilitering

COMMENT — 1 June 2021

Remiss av förslag om förlängning av föreskrifter

COMMENT — 15 April 2021

Remiss 55 år och karensval - SOU 2020:65

COMMENT — 24 March 2021

Remiss av förslag om förlängning av föreskrifter

COMMENT — 4 February 2021

Införandet av en familjevecka påbörjas Ds 2020:24

COMMENT — 1 February 2021

Remiss: Promemoria - Vissa undantag från bestämmelserna om karensavdrag

ARTICLE — 9 November 2020

Besynnerligt av regeringen om familjevecka

Att bygga ut världens mest generösa föräldraförsäkring i tider när vi behöver fokusera på att övervintra coronapandemin, säkra jobb och företagande är en besynnerlig och i grunden obegriplig prioritering av regeringen.
ARTICLE — 21 August 2020

Regeringen missförstår medvetet privata sjukvårdsförsäkringar

Regeringens inställning till privata sjukvårdsförsäkringar är problematisk. Den är mer uttryck för en politisk syn på hur vården ska organiseras och bedrivas än för verklig omsorg om de som behöver vård, skriver Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik, och Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.
COMMENT — 20 August 2020

Remiss SOU 2020:24 Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist