LogoLogo
LogoLogo

Göran Grén

Director Head of Business Policy and Law Division

Avdelningschef Företagsjuridik

Latest Articles by Göran Grén

ARTICLE — 10 May 2021

The updated EU Industrial Strategy: ”Several positive aspects.”

The European Commission on May 5 presented an updated version of its EU industrial strategy. ”There are several positive parts for business in what the Commission is addressing,” says Göran Grén, Head of the Business Policy and Law Division at the Confederation of Enterprise
COMMENT — 5 January 2021

Remiss av promemorian Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

COMMENT — 21 December 2020

Remiss av promemorian Covid-19-lag

Föreningen Svenskt Näringsliv vill med anledning av rubricerad remiss lämna följande synpunkter på förslaget till en Covid-19-lag.
COMMENT — 2 December 2020

Remiss PM En utvidgad möjlighet för hovrätter att avgöra tvistemål på handlingarna

ARTICLE — 27 November 2020

Företagen behöver stöd nu för att överleva

”Att regeringen och Tillväxtverket inte sätter in tillräckliga resurser för att hantera stöd som ska rädda företag och jobb i en unik kris är helt obegripligt”, skriver avdelningschef Göran Grén.
COMMENT — 16 November 2020

Remiss av promemorian Förslag till förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol

COMMENT — 16 November 2020

Remiss av Promemorian Förslag till förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol.

COMMENT — 12 November 2020

Remiss av Ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal SOU 2020:51

COMMENT — 26 October 2020

Konsekvensutredning och föreskriftsförslag från Folkhälsomyndigheten

COMMENT — 12 October 2020

European Commission's Roadmap on sustainable corporate governance

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist