REMISSVAR12 juni 2022

Remiss betänkandet En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker (SOU 2021:95)

MOTTAGARE
Socialdepartementet
Externt diarienummer
S2022/00562
Svenskt Näringslivs diarienummer
2022-27

Svenskt Näringsliv välkomnar att frågan om gårdsförsäljning äntligen verkar ha nått vägs ände efter så många år och utredningar. Det är helt klart att tillåtelse av gårdsförsäljning av alkohol i samband med att man besöker olika typer av verksamheter som bl.a. livnär sig på att producera och utveckla olika typer av alkoholhaltiga drycker skulle vara ett mycket positivt tillskott för hela den svenska besöksnäringen liksom en möjlighet att bredda och utveckla denna ytterligare. Det är även ett välkommet bidrag som kan stärka Sverige som besöksnation överlag. Genom att tillåta försäljning i begränsad omfattning genom tillståndsgivning och med efterföljande kontroll anser Svenskt Näringsliv även att folkhälsoaspekten som varit central i utredningen måste anses vara klarlagd och säkerställd. En annan springande punkt i denna utredning liksom den tidigare utredningen har varit frågan om förenligheten med EU-rätten samt frågan om fortlevnaden av Systembolaget AB:s monopol. Svenskt Näringsliv konstaterar och delar utredningens slutsatser att det nu en gång för alla måste anses vara fastslaget att det inte föreligger problem vad gäller dessa aspekter. Vi delar även utredningens resonemang kring ”backa bandet” om det mot förmodan skulle visa sig att EU-kommissionen eller EU-domstolen skulle komma fram till någon annan slutsats.

Ansvarig handläggareGöran Grén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist