Rapport18 april 2023

Osund kommunal konkurrens Företagens topp tio-lista

Det är ett utbrett problem att kommuner säljer varor och tjänster på marknaden i konkurrens med privata företag utan att ha ett tydligt stöd i lagstiftningen för detta. Sådant kommunalt agerande skapar konkurrenssnedvridningar och hämmar förekomsten av ett sunt företagsklimat där företag på lika villkor kan tävla om konsumenterna. Det drabbar många små entreprenörer som varje dag arbetar hårt för att få verksamheten att gå ihop.

Med denna rapport vill vi inte bara visa att osund konkurrens är ett problem, utan även belysa vilka konkreta kommunala verksamheter som är vanligast förekommande när det gäller osund konkurrens mot privata företag, och på vilket sätt som konkurrensproblemen yttrar sig.

Rapporten listar de tio vanligaste kommunala säljverksamheterna som svenska företagare upplever skapar osund konkurrens. De kommunala verksamheterna på topplistan – som lika gärna hade kunnat kallas bottenlista – tillägnas varsitt avsnitt i rapporten. Den innehåller även en analys av om agerandet kan anses lagligt, lämpligheten i att bedriva verksamheten, samt medskick till kommuner om hur en verksamhet som bedrivs kan hanteras så att det skapar så liten skada på konkurrensen som möjligt. Topplistan är baserad på enkätsvar från Svenskt Näringslivs undersökning av det lokala företagsklimatet för 2021. Du kan läsa mer om hur rapporten har tagits fram i Bilaga A.

Avslutningsvis har vi några uppmaningar, till kommunerna respektive riksdag och regering, om hur osund konkurrens kan undvikas och hur befintliga regelverk kan förbättras.

Vår förhoppning är att rapporten ska kunna bli ett stöd för kommuner i deras ställningstaganden rörande offentliga säljverksamheter, och en ögonöppnare för många om vilka typer av verksamheter kommuner faktiskt driver i osund och ibland olaglig konkurrens med privata företag.

Skriven avGöran GrénFredrik ÖstbomAlmega Stefan LundinVisita Stefan KoskinenAlmega Tjänsteföretagen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist