REMISSVAR21 december 2021

Remiss av promemorian Vaccinationsbevis på serveringsställen och i andra verksamheter, smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik och förlängning av begränsnings- och serveringsförordningar

MOTTAGARE
Socialdepartementet
Externt diarienummer
S2021/07875
Svenskt Näringslivs diarienummer
2021-198

Svenskt Näringsliv vill inledningsvis understryka vikten av motiverad och därmed nödvändig riskbaserad lagstiftning, reglering, allmänna råd eller rekommendationer som är proportionerliga och förutsebara när det allmänna påför näringslivet olika former av restriktioner eller ingrepp på grundläggande fri- och rättigheter såsom främst egendomsskyddet och näringsfriheten. Det är mycket viktigt att nya restriktioner eller åtgärder som får till effekt att näringsverksamhet påverkas negativt, direkt eller indirekt, används med stor försiktighet och endast i de fall då det är motiverat och då det utifrån objektiva kriterier kan anses vara nödvändigt. Vid utformningen av åtgärder är det också viktigt att beakta likabehandlingsprincipen så att inte generella och övergripande åtgärder tas fram som i sin tur riskerar slå blint mot verksamheter, leda till oönskade konsekvenser eller som riskerar att diskriminera samt snedvrida konkurrensen. Införda restriktioner eller begränsningar bör även upphävas omedelbart som de inte längre är nödvändiga. Vid införandet av begränsningar i någon form som påverkar näringsverksamhet negativt bör detta även åtföljas av lämpliga stödåtgärder för att omedelbart motverka de negativa effekter som en begränsning eller restriktion kan leda till för näringslivet. Detta gäller även för det fall att vaccinationsbevis skulle införas eftersom redan ett krav på vaccinationsbevis får negativa effekter jämfört med normal verksamhet.

Ansvarig handläggareGöran Grén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist