Claes Hammarstedt

Senior Advisor International Tax Policy

Covers international corporate taxations (OECD, EU, and ICC)

Claes Hammarstedt skriver även i bloggen Fokus på skatterna.

Latest Blog posts by Claes Hammarstedt

Latest Articles by Claes Hammarstedt

BLOG POST — 11 June 2024

Ett nytt Öresundsavtal undertecknat

BLOG POST — 6 May 2024

Sverige och Danmark överens om reviderat Öresundsavtal

BLOG POST — 15 December 2023

Stolpe ut för kommissionens direktivförslag

COMMENT — 15 December 2023

Remiss av kommissionens förslag till rådets direktiv om att inrätta ett system där hemviststatens skatteregler tillämpas för mikro-, små och medelstora företag, och ändring av Direktiv 2011/16/EU

COMMENT — 15 December 2023

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om ett gemensamt ramverk för företagsbeskattning i Europa (Business in Europe: Framework för income taxation, BEFIT)

COMMENT — 15 December 2023

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om Internprissättning

COMMENT — 31 October 2023

Remittering av kommissionens förslag till rådets direktiv om snabbare och säkrare nedsättning av överskjutande källskatt

BLOG POST — 14 September 2023

En tsunami av skattedirektiv

BLOG POST — 16 December 2022

Stor dramatik när EU:s minimiskattedirektiv antas

COMMENT — 28 October 2022

Utkast till lagrådsremiss Ändrad beskattning av inlösenaktier i vissa fall

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist