Brott mot företag hotar jobb och välfärd

Mer än vartannat företag i Sverige drabbades av brott förra året. Det kostar företagen över 100 miljarder kronor – varje år! Det är dubbelt så mycket som det svenska försvaret. Och dubbelt så mycket som hela rättsväsendet med polis och domstolar.

I den offentliga statistiken är mörkertalet stort – många företag låter bli att polisanmäla eftersom de upplever att ingenting händer. Tusentals företag låter bli att investera och rekrytera på grund av otryggheten och många överväger dessutom att lägga ned.

Vi kan inte låta detta fortsätta. Det är hög tid att ta brott mot företag på allvar!

Brott mot företag i Sverige kostar 100 miljarder kr per år

Företagens direkta kostnader för brott är 42 miljarder kr varje år, kostnader för investeringar i förebyggande åtgärder som lås, larm etcetera är 29,5 miljarder och intäktsförlusterna på grund av brott uppskattas till 18 miljarder kr. Till det kommer minst tio miljarder kr för andra indirekta kostnader.

Totala kostnader för brott mot företag

Till det kommer ytterligare kostnader som innebär att de totala kostnaderna uppgår till minst 100 miljarder kronor.

Andel företag som drabbats av brott

Karta över Sverige

Så höga är företagens kostnader för brott i regionerna

Företagens kostnader för brott i hela Sverige100 MDR KR
Antal företag i hela Sverige med anställda323 100

Alltför få brott polis­anmäls och företagarna är pessimistiska

  • Hälften av företagen som drabbats av brott polisanmäler inte alls
  • Ytterligare en femtedel polisanmäler inte alla brott de drabbats av
  • Orsaken är att företagen inte tror att en anmälan leder till åtgärder
  • Två av tre företag tror att brotten kommer att öka det kommande året
  • Bara 2 procent tror att de kommer att minska.

Otrygga företag bromsar investeringar och jobb

2021 fanns det 323 000 företag i Sverige med en eller flera anställda. Vår undersökning visar att:

  • 5 procent eller 15 000 företag övervägde att lägga ner hela eller delar av verksamheten
  • 6 procent eller 18 000 företag avstod från investeringar
  • 3 procent eller 9 000 företag avstod från att rekrytera

Det krävs åtgärder nu

Här vill vi börja:

Ansvarsfunktion hos polisen

Ansvarsfunktion hos polisen

Skapa en ansvarsfunktion inom polisen, nationellt och regionalt, med fokus på brott mot företag och resurser för effektiv brottsbekämpning.

Nolltolerans mot ”vardagsbrott”

Nolltolerans mot ”vardagsbrott”

Många brott som drabbar företag är var för sig ganska små. Men när de sker ofta skadar de verksamheten allvarligt. Dessa brott måste prioriteras både av politiken och av rättsväsendet.

Kartlägg omfattningen och mörkertalen

Kartlägg omfattningen och mörkertalen

Polisen och Brå måste bli bättre på att fånga upp hur ofta företag drabbas av brott, till exempel genom nya brotts­koder eller markeringar i systemen.

Utred brottslighetens kostnader

Utred brottslighetens kostnader

Statliga myndigheter måste kvantifiera brottslighetens kostnader för att man lättare ska kunna prioritera de brottskategorier som drar stora kostnader.

Se över påföljderna

Se över påföljderna

Regeringen bör ge direktiv till en påföljdsutredning som belyser konsekvenserna för brottslingar som genomför brotten mot företagen: hur många brott resulterar i fällande domar, vilka faktiska straff delas ut?

Kraftsamla mot cyberbrott

Kraftsamla mot cyberbrott

Det nya nationella cybersäkerhetscentret och polisen bör få ett tydligt uppdrag samt resurser för att stödja näringslivet i arbetet med att skydda sig mot och bekämpa cyberbrott.

Förbättra det preventiva arbetet

Förbättra det preventiva arbetet

Förutsättningarna för polisen och näringslivet att dela information för brottsprevention bör förbättras. Företagens brottsutsatthet behöver vara en naturlig del i det förebyggande arbetet.

Om vi ska kunna minska brottsligheten måste vi på lång sikt bryta utanförskapet och få fler som försörjer sig själva.

Tipsa och dela

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist