NYHET3 februari 2022

Brotten mot företag hotar välfärden

Företagen är välfärdsbyggets grundval. När kriminella lägger krokben för framgångsrika företag gungar fundamentet. Nu krävs politiska krafttag mot ökande kriminalitet, växande utanförskap och att allt fler inte kan försörja sig själva, skriver Karin Johansson, vice vd Svenskt Näringsliv, i en artikel på DN Debatt.

När företagen lämnar tar gängen över. Jobben försvinner, skatteintäkterna minskar och den lokala servicen försämras, skriver Karin Johansson, vice vd Svenskt Näringsliv.

Brottsligheten drabbar i högsta grad företagen, från de minsta kvartersbutikerna till de största globala exportföretagen.

Svenskt Näringsliv har låtit Stiftelsen Tryggare Sverige genomföra en undersökning bland drygt 7 000 av våra medlemsföretag. Mer än hälften, 54 procent, uppger att de utsattes för brott under förra året,

Brottsligheten belastar företagen med över 100 miljarder kronor varje år. Detta omfattar direkta kostnader för de brott som företagen utsätts för, men också intäktsbortfall och de kraftigt stigande kostnaderna för säkerhetsåtgärder och skydd.

Men effekterna av brott riktade mot företag är mer allvarliga än så. De medför en risk för att de som driver företag väljer att avstå från expansion, drar ned på verksamheten eller till och med flyttar delar utomlands. 

När företagen lämnar tar gängen över. Segregationen fördjupas och risken för ytterligare brottslighet ökar. Om möjligheterna till hederlig försörjning försämras, söker sig fler till kriminaliteten.

När det gäller brott mot företag finns väldigt mycket mer att göra. Den regering som tillträder efter valet måste omgående genomföra konkreta reformer för att vända utvecklingen.

Läs hela debattartikeln på DN Debatt.

Brott och trygghet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist