LogoLogo
LogoLogo

Daniel Andersson

Projektledare inom lokalt företagsklimat

Arbetar med utvecklingsverktyg i lokalt företagsklimat för kommunala beslutsfattare.

Latest Articles by Daniel Andersson

COMMENT ‚ÄĒ 13 August 2021

Remiss av SOU 2021:16 En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner

ARTICLE ‚ÄĒ 21 August 2020

Hur många tillstånd krävs för en smörgås?

"När den lokala ekonomin ska återstartas efter pandemin har kommunerna större inflytande än vad de nog tror över hur många arbetstillfällen och investeringar som kommer till stånd i kommunen." Så skriver Daniel Andersson, projektledare inom lokalt företagsklimat på Svenskt Näringsliv, i en krönika.
ARTICLE ‚ÄĒ 21 August 2020

Hur många tillstånd krävs för en macka?

Genom att göra tillståndsresan snabbare och hjälpsammare kan pandemins skador på den lokala ekonomin minska, det skriver Daniel Andersson i denna krönika.
ARTICLE ‚ÄĒ 18 August 2020

Hur många tillstånd krävs för en macka?

När den lokala ekonomin ska återstartas efter pandemin har kommunerna större inflytande än vad de nog tror över hur många arbetstillfällen och investeringar som kommer till stånd i kommunen. Genom att göra tillståndsresan snabbare och hjälpsammare kan pandemins skador på den lokala ekonomin minska. Det skriver Daniel Andersson, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
ARTICLE ‚ÄĒ 30 March 2020

Kommunala åtgärder under coronakrisen

Vad kan kommuner göra för att fler företag ska klara sig igenom coronakrisen?
REPORT ‚ÄĒ 19 March 2020

Vad är lag om valfrihetssystem (LOV)?

REPORT ‚ÄĒ 10 February 2020

Serviceinriktad myndighetsutövning i hela landet - länsstyrelsernas främjande av länens utveckling

REPORT ‚ÄĒ 11 June 2019

Så funkar kommunen

REPORT ‚ÄĒ 13 May 2019

Konkurrens på (o)lika villkor - guide för lokalt företagsklimat

När en kommun utsätter företag för osund konkurrens riskerar det leda både till ett sämre företagsklimat och ineffektiva metoder. I den här guiden tittar vi närmare på hur kommuner kan arbeta med förhållningssätt och policies för att gynna en sund konkurrenssituation.
REPORT ‚ÄĒ 5 February 2019

Myndigheten som hj√§lper f√∂retagare att g√∂ra r√§tt ‚Äď guide f√∂r lokalt f√∂retagsklimat

Genom att arbeta främjande i myndighetsutövningen kan kommunen både öka regelefterlevnaden och förbättra företagsklimatet. I den här guiden tittar vi närmare på kommunen kan utveckla sin tillstånds- och tillsynsverksamhet, digitalisera och bygga förtroende hos företagen.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist