Rapport12 maj 2023

Vem ska göra jobbet? Företagens kompetenslarm och kommunernas roll i att komma till rätta med kompetensbristen

År efter år larmar företagen om att kompetensförsörjningen är en av deras allra största utmaningar. Tidigare undersökningar av Svenskt Näringsliv har visat att yrkesutbildningar på gymnasial nivå är den utbildningsnivå som flest företag försöker rekrytera, men där svårigheten att hitta nya medarbetare är stor. Näringslivet behöver kommuner som kliver fram och agerar.

På uppdrag av Svenskt Näringsliv har Ipsos under det första kvartalet 2023 undersökt hur företag och kommunpolitiker ser på företagens kompetensförsörjning och skolans kontakter med näringslivet.

Undersökningen visar att kompetensbristen är ett fortsatt stort problem. Hela fyra av tio företag skattar tillgången till medarbetare med relevant kompetens som dålig eller inte helt godtagbar. Bara vart fjärde företag upplever att det finns utbildningar i närområdet som svarar mot deras behov.

Ljusglimten består i att många företag vill vara delaktiga i dialog och samverkan med kommunerna och att det i allt fler kommuner och regioner finns goda exempel som andra kan lära av.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist