NYHET1 september 2023

”Näringslivsarbetet måste vara en del av kärnverksamheten”

I Solna har politikernas ambitioner om ett bra företagsklimat fått fullt genomslag i hela kommunorganisationen. Ett bevis på det är att Solna toppade Svenskt Näringslivs ranking tretton år i rad. Förklaringen ligger, enligt stadens näringslivschef Evrim Erdal, i fem ingredienser.

Evrim Erdal, näringslivschef Solna Kommun Bild: Mostphotos, Solna Kommun

1. Tydligt och uthålligt ledarskap

– Engagemanget för tillväxt och näringslivets lokala förutsättningar behöver genomsyra hela ledarkollektivet, både politiker och ledande tjänstemän. Det kan inte vara en punktinsats och det kan inte vila på en ensam eldsjäl, säger Evrim Erdal.

När kommunledningen talar om företagsklimatet betonar de att näringslivsfrågorna inte är ett mål, utan ett medel för att bli en attraktiv plats för medborgarna. Stadens budskap framförs av kommunstyrelsens ordförande, stadsdirektören och förvaltningschefer, både mot externa aktörer och internt gentemot medarbetarna i organisationen:

–När vi skapar förutsättningar för företag att starta och växa, då skapar vi förutsättningar för arbetstillfällen. Då får Solnaborna förutsättningar att bli självförsörjande och vi kan lägga mer pengar på skola, omsorg och annat, säger Evrim Erdal.

Näringslivsfrågorna har också en självklar plats i den formella styrningen.

– Vi har tydliga mål kopplade till service och företagsklimat som följs upp varje år.

2. Hållbara partnerskap

Solna har en affärsrelation med många företag, både som leverantörer och kunder och med allt från markskötselentreprenörer och hemtjänstutförare till exploatörer med stora byggprojekt i staden.

– Vi bygger inte Solna själva, vi bygger det med alla som bor och verkar i Solna, säger Evrim Erdal. Hon menar att relationen med företagen är viktig, både för att skapa en bra upplevelse av att verka i staden och för att lyssna in företagens synpunkter.

3. Integrerat näringslivsarbete

Evrim Erdals frågor har en central roll i hela kommunledningens arbete.

– Näringslivsarbetet får inte vara organiserat i en egen liten låda utanför organisationen. Om man sitter vid sidan om behöver man slåss för att överhuvudtaget få upp frågorna på agendan. Näringslivsarbetet måste vara en del av kärnverksamheten, säger Evrim Erdal.

När hon talar om kommunens gemensamma arbete beskriver hon det som att Solna har sju näringslivschefer: alla förvaltningschefer har ett ansvar för näringslivsfrågorna i sitt chefsuppdrag.

– Vårdföretagen möter framför allt vård- och omsorgsförvaltningens medarbetare, inte en näringslivsutvecklare på näringslivsenheten. För de företagen är det mötet med tjänstemännen på vård- och omsorgsförvaltningen som är viktigast.

4. Kompetenta och engagerade medarbetare

Alla nya medarbetare får redan under sin introduktionsutbildning en genomgång av varför företagsklimatet är viktigt för hela staden.

2015 startades även nätverket ”Service i samverkan”. Där samlar staden omkring 150 medarbetare som möter företag i vardagen. Alla som arbetar med tillstånd, tillsyn, entreprenadstyrning eller service ingår i nätverket.

Upplägget med två träffar och utbildningar per år syftar till att ständigt bli bättre på att ge företagen rätt stöd och bemötande samt att introducera nyanställda i stadens näringslivsarbete.

Eller som Solna uttrycker det: Staden har 150 näringslivsutvecklare.

Det kontinuerliga arbetet med att introducera nya och vidareutbilda befintliga medarbetare är en nyckelfaktor för att Solnas företagsklimat fortsatt tillhöra toppen i så många år.

– Man kan inte luta sig tillbaka. Det krävs ett kontinuerligt, systematiskt arbete för att kulturen ska hållas levande. Det handlar om det långsiktiga och uthålliga ledarskapet: för att vi hela tiden ska kunna ligga i framkant måste tillväxtfrågorna ligga naturligt i ledarskapet och medarbetarna måste förstå varför det är viktigt. När medarbetarna förstår varför företagsklimatet är viktigt för staden som helhet och man får samarbetet att fungera, då är det dessutom roligare på jobbet.

5. Proaktivt arbetssätt

Kommunledningen vill gärna besöka nya företag tidigt efter att de startat eller etablerats för att fånga upp deras upplevelse av etableringen och välkomna dem till Solna. Näringslivsavdelningen hör också av sig till många kommande etableringar redan innan de flyttat sina verksamheter till Solna för att höra om man kan hjälpa till med något, exempelvis verkstadsföretag, handel eller hotell som är i byggfasen.

– Många serviceinriktade kommuner har blivit bra på att svara ”Vad kan vi hjälpa till med?” när ett företag ringer. Vi vill vara staden som själva ringer företaget och ställer samma fråga, säger Evrim Erdal.

Läs en längre version och om andra kommunexempel i guiden för mål, strategi och ledarskap

Undersökningen Lokalt företagsklimatLokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist