NYHET28 september 2022

Krönika: Rankingdjävulen sitter i detaljerna

”Det är konstigt att vi inte stiger i rankingen, för vi gör allt man ska”. Kommentaren får höra från många kommunala företrädare när årets ranking av företagsklimatet nu offentliggjorts. Men skillnaden mellan fiasko och framgång kan vara hårfin, skriver Daniel Andersson, projektledare.

Kommuner spänner bågen. Ambitiösa kommunalråd och näringslivschefer levererar näringslivsplaner, planerar företagsbesök och arrangerar näringslivsdagar. Foto: Mostphotos

Ambitiösa kommunalråd och näringslivschefer har tagit fram näringslivsplaner, gjort företagsbesök, ordnat näringslivsdagar. Det har investerats i både hjärna och hjärta för att få företagen att trivas bättre i kommunen. För en del av dessa är besvikelsen stor idag.

Djävulen sitter som bekant i detaljerna. Kommuner som gör rätt ”vad”, men ändå inte ser någon effekt, behöver ta ett steg tillbaka och tänka igenom sitt ”hur”.

Ett företagsbesök kan se ut på lika många sätt som det finns kommunalråd och näringslivschefer.

”Vi gör företagsbesök, men det hjälper inte”, säger en del. För vissa kommuner har företagsbesök visat sig vara en framgångsfaktor, medan det för andra faller platt. Skälet är enkelt: ett företagsbesök kan se ut på lika många sätt som det finns kommunalråd och näringslivschefer.

  •  I Nordmaling har kommunalrådet och tjänstemän besökt företag branschvis. Varje branschturné resulterar i en rapport som sedan diskuteras i kommunstyrelsen och leder fram till riktade åtgärder.
  •  I Solna besöker kommunalrådet och tjänstemän nyetablerade företag för att hälsa dem välkomna till kommunen och fånga upp upplevelser av etablerings- och tillståndsprocesserna medan företaget har dem färskt i minnet. Att ta del av de erfarenheterna hjälper kommunen att bli bättre.
  • När kommunalråd och tjänstemän i Kungsör besöker företag som har stött på problem eller står inför utmaningar åker ansvarig tjänsteperson ut till företaget och pratar igenom situationen. Besöken visar tydligt att man tar företagens åsikter och erfarenheter på allvar.
Daniel Andersson är projektledare inom området lokalt företagsklimat.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

”Vi skickar ut företagsenkäter, men det hjälper inte”, menar andra kommuner som velat få en djupare förståelse för företagens upplevelser.

  • Timrå har vid två tillfällen genomfört kampanjer med hundra företagsbesök på hundra dagar, där företagen djupintervjuas om sin bild av företagsklimatet. Vad funkar bra i kommunen och vilka åtgärder som skulle få dem att ge ett högre betyg i framtiden. Underlaget ligger till grund för Timrås näringslivsstrategier och har bidragit till det näst högsta sammanfattande omdömet i landet.
  •   I Falkenberg genomför man på ett liknande sätt hundra företagsbesök med intervjuer. Kommunen riktar in sig på områden där man vill få en större förståelse för vad som ligger bakom företagens svar. Det utgör sedan grund när de tar fram årets prioriterade åtgärder.

”Vi har tagit fram en näringslivsstrategi, men det hjälper inte”, säger ytterligare en grupp kommuner som har spänt bågen ordentligt. De kan ha genomfört enkäter, workshops med företagare, stöd från konsulter som resulterat i en omfattande strategi för de kommande åren med löften om satsningar på det mesta. Ett år senare har företagen inte alltid tagit del av några konkreta resultat. Det är nog så viktigt att ta itu med långsiktiga frågor kring infrastruktur, campusetableringar och internationella etableringar. Men lika viktigt är att se vad som kan göras här och nu. Många av företagen vill se en konkret handlingsplan som svarar mot deras behov och återkopplar via nyhetsbrev, så snart ett arbete är igångsatt. Att tala är silver – att agera är guld.  

Kommunen som tröttnat på att säga ”Det är konstigt att vi inte stiger i rankingen, för vi gör allt man ska” behöver ta till sig fyra tips:

1. För dialog med företagen under former som fungerar för dem.

2. Lyssna och fråga nyfiket för att verkligen nå fram till pudelns kärna.

3. Leverera åtgärder på utmaningarna företagen upplever.

4. Visa i handling att kommunen agerar och att tiden de lagt på dialog med er inte är bortkastad.

Och på samma gång kan ni passa på att lägga champagnen på kylning inför kommande år.

Inspirationsdagen 2022

Se rankingresultatet för din kommun

Undersökningen Lokalt företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist