Anna Antonsson

Administrative assistant to deputy CEO

Administrative assistant to deputy CEO

Latest Articles by Anna Antonsson

EVENT — 17 May 2023

Reformer för fler i arbete

EVENT — 4 May 2023

Så kan mer värde för skattepengarna skapas – erfarenheter från två duktiga kommuner

Välkommen till ett inspirationsseminarium som fokuserar på hur man kan ta tillvara potentialen inom äldreomsorgens och skolans område, och förena hög kvalitet med låga kostnader.
EVENT — 26 April 2023

”Vad kan vi lära av dansk sjukvård? Konferens med ledande företrädare för forskning och politik

Välkommen till konferensen ”Vad kan vi lära av dansk sjukvård?” På konferensen deltar ledande företrädare för forskning och politik.
EVENT — 5 April 2023

”Vem äger vad? Vad gäller när många har skapat tillsammans?”

EVENT — 29 March 2023

Den osunda konkurrensen från kommunal säljverksamhet

Svenskt Näringsliv, Almega, Visita och Almega Tjänsteföretagen har tillsammans tagit fram en rapport som visar de tio vanligaste kommunala säljverksamheterna som företagare upplever skapar osund konkurrens.
EVENT — 28 March 2023

Botniabanan AB – en modell att organisera genomförande av infrastrukturprojekt?

EVENT — 24 March 2023

Näringslivslunch med chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt

EVENT — 25 January 2023

Digital innovation – en immaterialrättslig utmaning”

EVENT — 18 January 2023

Konkurrensreglerna - Svenskt Näringslivs policy för efterlevnad av konkurrensregelverket

EVENT — 26 October 2022

Vem äger vad? Företagens möjlighet att äga rätten till det som andra skapat

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist