Webbinarium

Botniabanan AB – en modell att organisera genomförande av infrastrukturprojekt?

apr
20
2023
Delta digitalt eller fysiskt
20 april 2023, 12:00-13:00
Kontaktperson
Anna Antonsson
Assistent till vVD Karin Johansson

Framgångsrika företag som bidrar till klimatomställning och sysselsättning behöver effektiva och tillförlitliga transporter. Till år 2050 kommer vi vara ungefär 12 miljoner invånare i Sverige som lever i ett mer digitalt, elektrifierat och hållbart samhälle. Men redan idag är vår infrastruktur ofta sliten och bitvis underdimensionerad.

I Sverige har vi historiskt utvecklat infrastrukturen genom flera olika genomförandeformer och finansieringsmodeller. Användning av alternativa sätt att färdigställa infrastruktur kan möjliggöra ökade satsningar på infrastruktur, såväl utveckling som underhåll.

En ny rapport framtagen av WSP belyser hur färdigställandet av Botniabanan, mellan Nyland och Umeå, organiserades i fråga om organisation och finansiering.

Två centrala frågor i rapporten är om projektmodellen bidrog till att förbättra kostnadskontrollen, det vill säga incitament att bygga så kostnadseffektivt som möjligt men också om upprättade tidplaner hölls för att undvika förseningar.

Erfarenheterna från Botniabanan är intressanta för framtida infrastrukturplanering utifrån att projektmodellen utgör ett exempel på hur Sverige tidigare har valt att organisera genomförande av ett nationellt infrastrukturobjekt.

Under lunchseminariet presenterar författarna Per Olof Lingwall och Christopher Roberts rapporten följt av diskussion.

Lunch från kl. 11.30.

Varmt välkommen!

apr
20
2023
Delta digitalt eller fysiskt
20 april 2023, 12:00-13:00
Kontaktperson
Anna Antonsson
Assistent till vVD Karin Johansson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist