Företagsklimat

Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Svenskt Näringsliv definierar företagsklimatet som summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen.

Med 2015 års ranking i färskt minne bjuder Svenskt Näringsliv in till en inspirationsdag för ett förbättrat företagsklimat. Möt andra kommuner och lär av varandra. Möt också experter som ger sin syn på ett förbättrat företagsklimat. Välkommen till en heldag med inspiration och dialog den 20 januari 2016 på Radisson Blu Waterfront i Stockholm.

Läs mer