Företagsklimat

Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Svenskt Näringsliv definierar företagsklimatet som summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen.

Nu finns nya enkätsvar över företagsklimatet i landets alla kommuner publicerade på www.foretagsklimat.se .Den 15 september släpps årets ranking.

Nu finns nya enkätsvar över företagsklimatet i landets alla kommuner publicerade på www.foretagsklimat.se. Den 15 september släpps årets ranking.

Företagsklimat direkt tel. 010-455 38 10.