Företagsklimat

Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Svenskt Näringsliv definierar företagsklimatet som summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen.

Med 2015 års ranking i färskt minne bjuder Svenskt Näringsliv in till en inspirationsdag för ett förbättrat företagsklimat. Möt andra kommuner och lär av varandra. Möt också experter som ger sin syn på ett förbättrat företagsklimat. Huvudtalare är näringsminister Mikael Damberg som berättar om regeringens arbete för stärkt konkurrenskraft och ökat företagande.

Fullbokat: Nu har vi fyllt alla platser men är du intresserad av att stå på vår väntelista så anmäler du dig via program och anmälan.

Program och anmälan.