Företagsklimat

Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Svenskt Näringsliv definierar företagsklimatet som summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen.

När villkor för företag och företagande diskuteras handlar det ofta om regleringar på internationell eller nationell nivå. Frihandelsavtal som kanske tecknas, hur skattetrycket påverkar investeringsviljan eller vilken momssats som ska gälla för olika varor och tjänster. Men företagen verkar inte bara på en global och nationell arena, de har också en närmiljö, en kommun, där de fysiskt finns och där alla deras beslut om att växa, anställa eller lägga ned fattas.

En kommun kan inte påverka vilka lagar som stiftas internationellt eller nationellt, de kan inte påverka den enskilda företagarens beslut om att exportera eller importera. Men vissa av företagens beslut om att växa, anställa eller investera kan kommunen påverka i allra högsta grad. Det handlar om tillstånd och tillsyn, om bemötande och en tillförlitlig och snabb ärendehantering. Det handlar också om vilket utrymme kommunen ger till företagande inom traditionellt offentliga verksamheter och vilken bild skolan förmedlar av företag och företagande. Inte minst handlar det om attityder till företagande hos kommunpolitiker och tjänstemän men också i samhället i stort.

Varje år rankar Svenskt Näringsliv alla Sveriges 290 kommuner efter hur bra deras företagsklimat är. Rankingen bygger bland annat på en enkätundersökning om det lokala företagsklimatet. Se hela resultatet på www.foretagsklimat.se.