Skolmaterial

Ladda ner eller beställ tryckt skolmaterial som komplement till ordinarie läromedel kostnadsfritt inom ekonomi, entreprenörskap, arbetsmarknad, miljö med mera.

Visar 1 - 18 av 18

Det har blivit bättre

Då man promenerar längs med Avenyn i Göteborg eller Kungsgatan i Stockholm är det svårt att föreställa sig att Sverige för 150 år sedan var ett extremt fattigt land. Visst finns det fortfarande problem, som exempelvis en på tok för hög ungdomsarbetslöshet, men de flesta håller nog ändå med om att Sverige – i allra högsta grad – är ett välfungerande och rikt land. Men hur gick det till när Sverige gick från att vara en fattig jordbruksekonomi till att bli ett av världens rikaste länder? Den frågan söker vi svaret på i skriften – Det har blivit bättre.

Jag, en entreprenör?

Detta skolmaterial vänder sig till elever i åk 7-9 och gymnasiet. Boken är tänkt att användas i skolornas arbete med studie- och yrkesvägledning. Intresset för att driva eget företag växer bland unga. Många ser det som en möjlighet att förverkliga en idé och att vara sin egen chef. Sverige behöver fler personer som startar och driver företag. Men vad gör en entreprenör och hur blir man det?

I Praktiken – skola

Skolan förbereder elever för vuxenlivet och deras yrkesval. Skriften är en verktygslåda inför prao/praktikperioden.
Kontakten med företag är viktig. Nio av tio elever anser att praktiken är ett bra tillfälle att pröva på ett yrke. I skriften finns råd och tips om hur du som lärare utvärderar och följer upp elevens första kontakt med näringslivet.

I Praktiken – företag

En skrift för dig som tar emot praktikanter eller praoelever. Skriften ger tips och stöd i kontakterna med eleven och skolan inför prao/praktik.

Uppslaget - Miljö och tillväxt, hänger det ihop?

Introduktion till miljöfrågor i både Sverige och andra länder. Fokus är på näringslivets miljöpåverkan och relationen mellan miljö och ekonomisk tillväxt.

Uppslaget Arbetsmarknaden

I den här skriften beskriver vi hur arbetsmarknaden fungerar. Vi förklarar varför arbetslöshet finns, vad arbetskraften är och svarar på frågor om vad som påverkar din lön och hur din lön påverkar arbetsmarknaden. Vi berättar också om en alltmer internationell arbetsmarknad och hur vi ska kunna skapa fler jobb i framtiden.

Vår ekonomi – i korthet

I Vår ekonomi får eleven en korfattad men fullständig genomgång av samhällets ekonomi. Boken ger eleven alla de verktyg som behövs för att förstå samhällsekonomin och ger dessutom en unik insikt i Sveriges ekonomi. Med hjälp av dessa verktyg och insikter kan eleven inte bara göra egna analyser och skolarbeten, utan även följa med i och bidra till samhällsdebatten.

Samverkan skola - näringsliv

För eleverna är kontakten med näringslivet ovärderlig för förståelse för arbetslivet. De får insikter om vilka förväntningar som kommer att ställas på dem när de gått ut skolan. I detta material belyser vi tio olika sätt att samverka genom exempel hämtade från grundskolan och gymnasiet. Vi hoppas att du som läser blir inspirerad att utveckla ditt sätt att samverka.

Uppslaget Samhällsekonomi

Vad betyder det att den svenska ekonomin går bra? Hur skapas välfärd och hur hänger ekonomin ihop? Vilken betydelse har företagen och den offentliga sektorn? Måste företagen gå med vinst och vad händer om arbetslösheten ökar? Det är några frågor som berörs i denna introduktion till den svenska samhällsekonomin.

Uppslaget Vinst

Denna skrift handlar om vinstens betydelse för företagandet. Vad är vinst? Måste företagen gå med vinst och i så fall varför? Hur används vinsterna? Det är några frågeställningar som behandlas. Teoretiska resonemang blandas med exempel från verkligheten.

Uppslaget Frihandel

Den här skriften handlar om frihandel. Det var fri handel med omvärlden som gjorde det möjligt för Sverige att lämna fattigdom och skapa välfärd. På samma sätt förändrar frihandel i dag levnadsvillkoren för miljoner människor i länder som först nu börjar delta på allvar i världsekonomin.

Uppslaget Tillväxt

I denna skrift diskuteras vad ekonomisk tillväxt är och hur tillväxt skapas. Orsakerna bakom det svenska ekonomiska undret 1870-1970 analyseras. Skriften behandlar också olika teorier om vilka förutsättningar i ett samhälle som skapar ekonomisk tillväxt och vad tillväxten betyder för samhället som helhet, inte bara för ekonomin.

Uppslaget Immaterialrätt

Uppslaget ger en introduktion till immaterialrätten och dess fyra huvudområden; patent, esignskydd, varumärkesskydd och upphovsrätt. Många har inte hört talas om immaterialrätten och det är lätt att bli överraskad av hur den påverkar oss alla varje dag.Uppslaget ger grundläggande kunskaper i ämnet, men syftar framförallt till att skapa diskussion och nyfikenhet.

I Praktiken – elev

En skrift från Svenskt Näringsliv som ger massor av tips och stöd till dig både inför, under och efter din prao eller praktik. Hur hittar man en rolig prao-/praktikplats? Vad är bra att tänka på den första dagen? Hur får man mesta möjliga ut från sin prao-/praktiktid? Och hur startar man egentligen sitt eget företag?

10 teser om entreprenörskap

Med hjälp av detta skolmaterial, som är kopplat till webbportalen www.företagsamheten.se, vill Svenskt Näringsliv bidra till ökad förståelse för begreppet entreprenörskap samt synliggöra entreprenöriella egenskaper och personer. Materialet kan även öka lusten att utforska företagsamheten i omvärlden kring skolan.

Varg nosar och jagar

Företagsamhet är ett skolmaterial för mellanstadiet om ekonomi och företagande. Det består av två delar; Varg nosar och jagar; en ungdomsroman av Ulf Nilsson, som är en av Sveriges främsta barn- och ungdomsförfattare och lärarhandledningen Idébanken, som innehåller massor av bra lektionstips.

Migration – så funkar det

Migration – så funkar det, är ett skolmaterial av Svenskt Näringsliv. Syftet är att sprida kunskap om hur migrationen fungerar, hur migrationen till Sverige ser ut idag och vilka möjligheter den kan föra med sig.

Idébanken - lärarhandledning och introduktion till skolmaterialet "Varg nosar och jagar"

Lärarhandledningen "Idébanken" vänder sig till lärare som undervisar på mellanstadiet och som vill få eleverna att läsa och diskutera ekonomi och företagande.

1