Claes Norberg

Director of Accountancy

Manages Confederation activities related to financial reporting, auditing, Integrated Reporting, CSR reporting, and country-by-country reporting. This work is conducted within the Swedish Enterprise Accounting Group (SEAG). International activities are conducted through BUSINESSEUROPE.

Claes Norberg skriver även i bloggen Fokus på skatterna.

Latest Blog posts by Claes Norberg

Latest Articles by Claes Norberg

BLOG POST — 17 June 2024

Viktigt att rätt åtgärder sätts in för att motverka brott

COMMENT — 5 June 2024

Remiss av Revisorsinspektionens utkast till allmänt uttalande om tillämpningen av ISA för mindre komplexa företag i Sverige

COMMENT — 6 May 2024

Remiss FAR:s Revisionsrekommendation RevR XX Revisorns översiktliga granskning av den lagstadgade hållbarhetsrapporten

COMMENT — 18 December 2023

Nya föreskrifter om skyldighet för vissa finansiella företag att lämna uppgifter till den officiella statistiken

COMMENT — 22 November 2023

Remiss - förslag till ändring i föreskrifter

COMMENT — 14 October 2023

Remiss SOU 2023:35 Nya regler om hållbarhetsredovisning

BLOG POST — 3 July 2023

Åtgärder för att skydda företagen från brott behövs - men inte revisionsplikt

Den ökade ekonomiska brottsligheten är ett samhällsproblem som drabbar näringslivet på olika sätt. Inte sällan är företag brottsoffer och utsatta för bedrägerier. Det är därför bra att det föreslås åtgärder för att motverka brott. Men återinförd revisionsplikt för aktiebolag är fel väg att gå.
REPORT — 27 October 2022

Digitala årsredovisningar - vad har vi lärt oss?

ARTICLE — 23 March 2022

Our main concerns with European Parliament report on CSRD

The European Commission’s proposal on sustainability reporting, the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), is currently being discussed within the European Parliament. The Legal Affairs Committee (JURI) recently released its report on this file.
ARTICLE — 1 March 2022

EU Corporate Reporting – Improving its Quality and Enforcement

The European Commission has issued a call for evidence and a public consultation on the issue of corporate reporting. The Confederation of Swedish Enterprise have published a position paper.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist