Regeringen behöver ta ett större grepp på det skatterättsliga företrädaransvaret

Det skatterättsliga företrädaransvaret har kritiserats från många håll. Förfarandet anses rättsosäkert och kan drabba enskilda personer mycket hårt. Forskare anser att företrädaransvaret bör avskaffas. Här kan bl.a. hänvisas till en rapport av professorn Roger Persson-Österman och adjungerade professorn och advokaten Carl Svernlöv Skatterättsligt företrädaransvar – fiskal gräddfil utan legitimitet och till Persson-Östermans rapport till Entreprenörskapsutredningen http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2016/10/Företrädaransvar-för-kopiering-160627.pdf.

Regeringen har beslutat att ge Statskontoret i uppdrag att utreda företrädaransvaret. Utredningen ska redovisas senast 31 maj 2018. Utredningen ska titta närmare på vissa delar av reglerna, som avser hel eller delvis befrielse från företrädaransvar samt möjligheterna till anstånd. Det framgår dock av uppdragsbeskrivningen att Statskontoret inte får analysera förutsättningarna för företrädaransvar, förfarandet, överenskommelse om företrädaransvar eller regressrätt. I uppdraget ingår inte heller att överväga ett slopande av bestämmelserna.

Den snäva avgränsningen av uppredningsuppdraget kan inte förtjäna annat än stark kritik. Regeringen har försuttit chansen att se till att hela förfarandet blir föremål för en ordentlig analys. Det framstår som självklart att inte minst förutsättningarna för ansvar ska genomlysas. Den fiskala gräddfilen kommer inte smalna av genom det nu aktuella utredningsuppdraget.

SKRIVET AVClaes Norberg

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist