EU-parlamentet röstar för offentlig land-för-land-rapportering avseende skatter

EU-kommissionen lade 2016 fram ett förslag om att företag inom EU över en viss storlek ska upprätta en offentlig rapport om vinster, skatt m.m. per land. Kommissionens förslag avser företag med en omsättning över 750 miljoner euro, vilket sammanfaller med gränsbeloppet för land-för-land-rapportering till skattemyndigheter enligt OECD BEPS Action 13 (som nyligen införts i svensk lag). EU-kommissionens förslag innebär att uppgifterna ska lämnas land-för-land såvitt gäller EU-länder och vissa skatteparadis men samlat för övriga länder utanför EU.

I EU-parlamentet har delade meningar framförts om EU-kommissionens förslag. Vissa partigrupper har försökt införa strängare regler medan andra har försökt mjuka upp förslaget i vissa delar. Nu har EU-parlamentet enats om en kompromiss. Den innebär att omsättningströskeln 750 miljoner euro behålls men att uppgifterna ska lämnas land-för-land avseende alla länder. En viktig nyhet är att parlamentet föreslår att det införs en möjlighet för företag att få undantag från rapporteringsskyldigheten av ett medlemsland, om informationen är kommersiellt känslig. Länk till EU-parlamentet:

Multinationals should disclose tax information in each country they operate | News | European Parliament

Ministerrådet har inte kunnat enas i sin inställning till kommissionens förslag utan där väntar fortsatta förhandlingar. Sannolikt händer inget före valet i Tyskland hösten 2017. Det beror på att partierna i den tyska koalitionsregeringen har olika uppfattning. Vissa andra EU-länder, bl.a. Sverige, har också hittills motsatt sig offentlig land-för-land-rapportering.

SKRIVET AVClaes Norberg

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist