SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms län

Nyanlända elevers skolgång – vad kan Sverige lära av USA?

Elever som kommer till Sverige efter 12 års ålder har mycket svårt att nå behörighet till gymnasieskolans nationella program. Nio av tio elever som föds i Sverige blir behöriga medan motsvarande siffra för utrikes födda elever som börjar skolan i Sverige efter 12 års ålder är två av tio. Detta är inga nya siffror eller resultat av 2015 års migrationsutveckling, så här har det sett ut under lång tid.

Samtidigt som många insatser görs visar studier att skillnaderna i resultat mellan inrikes och utrikes födda elever är större i Sverige än i många andra jämförbara länder. Vad beror det på?
 
Svenskt Näringsliv gett integrationsexperten Catharina Bildt i uppdrag att skriva en rapport som belyser ett framgångsrikt exempel i USA, ”Internationals Network for Public Schools”, ett nätverk av skolor som enbart riktar sig till nyanlända elever i high school. Nätverksskolorna har imponerande resultat och arbetar utifrån en egen pedagogik där eleverna ges möjlighet till integrerad ämnes- och språkundervisning.
 
Vid frukostseminariet diskuteras vilka lärdomar svenska skolor kan dra av INPS arbete och vad som borde göras i Sverige för att lyfta nyanlända elevers skolresultat.
 
Varmt välkommen att delta i diskussionen!
 
Medverkande: 

Catharina Bildt, integrationsexpert
Anna Ekström (S), utbildningsminister
Lena Andersson, samordnare för nyanländas lärande i Landskrona
Johan Segerfeldt, rektor på Kista International School i Akalla
Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun och tidigare regeringens särskilda utredare i utredningen om utbildning för nyanlända. 
 
Frukost serveras från 08.30

Datum och tid

  • Tisdag 21 maj 2019, kl. 09:00 – 10:15

Plats

Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm

Kontaktperson

Karin Rebas