SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms län

"Nästa rekrytering gör vi i Indien" – förslag för en bättre fungerande arbetskraftsinvandring

bild

Välkommen till ett seminarium där vi diskuterar förslag på förbättringar av reglerna för arbetskraftsinvandring och dess tillämpning. Den 12 december presenterar Svenskt Näringsliv en rapport med förslag på en rad förändringar i syfte att få en mer välfungerande arbetskraftsinvandring till Sverige.

Att kunna rekrytera internationell kompetens är mycket viktigt för näringslivets konkurrenskraft. I vissa företag och branscher är tillgång till arbetskraft från länder utanför EU helt avgörande för deras verksamheter. Arbetskraftsinvandringen uppgår årligen till cirka 15 000 individer och är därmed relativt begränsad, men utgör trots det ett mycket viktigt tillskott av kompetens i företagen och bidrar till det gemensamma välståndet.
 
2008 förändrades regelverket för rekrytering av utomeuropeisk arbetskraft i syfte att bland annat motverka arbetskraftsbrist. Viktiga utgångspunkter i regelverket är företagens kompetensbehov och att alla företag oavsett storlek, bransch eller kompetensbehov kan rekrytera medarbetare från länder utanför EU.
 
Under de dryga tio år som de nya reglerna har gällt, har det blivit tydligt att regelverket och dess tillämpning har en del uppenbara brister. Företagen brottas med otydliga regler och komplex byråkrati vilket sprider en osäkerhet kring förutsättningarna för att rekrytera internationell kompetens. Ett tydligt exempel är de uppmärksammade kompetensutvisningarna.
 
Medverkande;

Carl-Johan Hamilton, vice VD Ants
Cecilia Wingård, VD Såstaholm Hotell & Konferens
Fredrik Gundhe, VD Dalakvalitetsskog AB
Fredrik Hultman, författare av rapporten Människorna mellan stolarna, knuten till Timbro
Johan Forssell, ordförande i Socialförsäkringsutskottet (M)
Rafiqul Islam, Work Permit Holders Association
Vinit Malhotra, konsultchef Dynamo Consulting
Representant från Migrationsverket
Charlotte Dahlberg, Arbetsrättsspecialist, Scania CV

Amelie Berg, Svenskt Näringsliv, rapportförfattare
Patrik Karlsson, Svenskt Näringsliv, rapportförfattare
 
Moderator: Robert Thorburn, Svenskt Näringsliv

9.00 - 10.30 
Kaffe och smörgås från kl 8.30

Datum och tid

  • Onsdag 12 december 2018, kl. 09:00 – 10:30

Plats

Näringslivets hus, Lokal: Gotland , Storgatan 19, Stockholm

Kontaktperson

Robert Thorburn