Europeiska kommissionens förslag till Förordning om inrättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska Unionen

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Utrikesdepartementet


Externt diarienummer

UD2017/17122/HI


Svenskt Näringslivs diarienummer

188/2017