Förslag till EU-parlamentets och Rådets förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster (KOM (208) 238 slutlig)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Utrikesdepartementet


Svenskt Näringslivs diarienummer

89/2018