Överprövningsutredningens betänkande Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2015/1216


Svenskt Näringslivs diarienummer

50/2015