Remiss av betänkandet Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016:72)

REMISS Publicerad

Del 1: förslag på åtgärder för att förbättra och utveckla innovations- och entreprenörskapsklimatet i Sverige

Del 2: förslag på förändrade regler för företagsrekonstruktioner

 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Näringsdepartementet


Externt diarienummer

N2016/06470/FF


Svenskt Näringslivs diarienummer

215/2016