SOU 2016:14 En översyn av tobakslagen

REMISS Publicerad

– Nya steg mot ett minskat tobaksbruk samt promemoria Genomförande av tobaksproduktsdirektivets bestämmelser om e-cigaretter

 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Socialdepartementet


Externt diarienummer

S2016/01610/FS + S2016/01612/FS


Svenskt Näringslivs diarienummer

73/2016