Johan Östberg

Johan Östberg

Bitr. avdelningschef

  • +46 8 553 431 32

Biträdande chef för avdelningen Verksamhetsstöd och utveckling, chef för Ekonomienheten samt ansvarig för controllerfrågor på Svenskt Näringsliv.