Rapportering av medlemsuppgift

Varje år skickar Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna ut ”medlemsuppgiften” till medlemsföretagen för att samla in underlag för den årliga medlemsavgiften.

Medlemsföretaget får i och med detta ut ett brev med inloggningsuppgifter till www.medlemsuppgift.se. Det är på den webbplatsen som uppgifterna ska rapporteras in.

Vid frågor rörande insamlingen vänligen kontakta support.medlemsuppgift@svensktnaringsliv.se eller ring 08-505 559 50. Öppettiderna är vardagar 08.00-17.00.