SEMINARIUM / MÖTE Län: Hallands län

Dialogmöte mellan företagare och Länsstyrelsen i Halland

Svenskt Näringsliv Halland och Länsstyrelsen i Halland bjuder in till gemensamt dialogmöte i syfte med att öka förståelse för varandras roller och finna forum framöver för kontinuerlig och bättre dialog.

Lena Sommestad kommer att berätta om Länsstyrelsens roll och uppdrag. Dialogmötet fortsätter sedan med samtal i mindre grupper mellan företagare och ledande tjänstemän i syfte att öka förståelsen för hur långa handläggningstider, tillsyn- och tillståndsprövningar kan få för konsekvenser för enskilda företagare. Avslutningsvis är det fokus på hur vi tillsammans kan förbättra dialogen och få en ökad förståelse för företagens villkor.

Frukost står framdukat från kl. 07:30

Varmt välkomna!

Charlotte Schéle, regionchef Svenskt Näringsliv

Lena Sommestad, Landshövding                                                     

Datum och tid

  • Tisdag 2 april 2019, kl. 08:00 – 10:00

Plats

Halmstad slott, ., Halmstad